Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika

NN 150/2013 (13.12.2013.), Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika

KOLEKTIVNI UGOVORI

3179

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

Sindikat policije Hrvatske

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

zaključili su dana 10. prosinca 2013. godine

DODATAK II.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka ugovorne strane utvrđuju ograničenje materijalnih prava ugovorenih člancima: 50., 55. stavak 2., 56. stavak 4., 62. stavak 2. i 64. Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 104/2013.), za vrijeme važenja kolektivnog ugovora.

Članak 2.

Članak 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike neće se primjenjivati.

Članak 3.

Visina dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj iz članka 55. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150,00 kuna.

Članak 4.

Visina terenskog dodatka iz članka 56. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150,00 kuna.

Članak 5.

Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iz članka 62. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 500,00 kuna.

Članak 6.

Članak 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike neće se primjenjivati.

Članak 7.

Radi provođenja mjera Vlade Republike Hrvatske za smanjenje deficita proračuna Republike Hrvatske ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je potrebno zaštititi i očuvati položaj zaposlenih u državnim službama.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da će u postupak provedbe mjera za smanjenje deficita u proračunu Republike Hrvatske u državnim službama uključiti reprezentativne sindikate.

U slučaju provođenja outsourcinga i objedinjavanja poslovnih procesa u državnim službama posebnim sporazumom regulirat će se minimalni zaštitni uvjeti.

Tijekom 2014. godine u slučaju umirovljenja i novog zapošljavanja primijenit će se klauzula 2 za 1, sukladno mogućnostima državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj Dodatak prestaje važiti u slučaju pozitivnog rasta bruto domaćeg proizvoda u tri uzastopna tromjesečja i deficita proračuna Republike Hrvatske manjeg od 3% za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 104/2013).

Prestankom važenja ovog Dodatka, a za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, nastavljaju se u cijelosti primjenjivati sva prava iz kolektivnog ugovora.

Članak 10.

Provodeći sustavnu reformu plaća državnih i javnih službi donošenjem Zakona o plaćama u državnim i javnim službama te izmjenama Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u državnim službama, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da u državnim službama neće biti smanjivanja mase plaća u 2014. godini.

Članak 11.

Strane potpisnice suglasne su da je specifičnost pitanja umirovljenja policijskih službenika i pripadnika pravosudne policije jedno od prioritetnih pitanja stoga će u postupku izrade zakonskog prijedloga kojim će se rješavati pitanje mirovina uključiti predstavnike reprezentativnih sindikata.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi tri primjerka.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada i mirovinskoga sustava

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
Boris Pleša, predsjednik, v. r.

Sindikat policije Hrvatske
Dubravko Jagić, predsjednik, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Ministarstva unutarnjih poslova
Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.

150 13.12.2013 Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika 150 13.12.2013 Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika 150 13.12.2013 Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika 150 13.12.2013 Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika 150 13.12.2013 Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika 150 13.12.2013 Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika 150 13.12.2013 Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika