Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

NN 150/2013 (13.12.2013.), Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

3180

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava

i

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek, predsjednici,

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici,

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,

Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku,

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

zaključili su dana 10. prosinca 2013. godine

DODATAK II

TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka ugovorne strane utvrđuju ograničenje materijalnih prava ugovorenih člancima: 60., 64. stavak 2., 69. i 71. Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 141/2012) za vrijeme važenja Temeljnog kolektivnog ugovora.

Članak 2.

Članak 60. TKU-a neće se primjenjivati.

Članak 3.

Visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 64. stavka 2. TKU-a iznosit će 150,00 kuna.

Članak 4.

Osnovica iz članka 69. stavka 2. TKU-a za isplatu jubilarnih nagrada iznosit će 500,00 kuna.

Članak 5.

Članak 71. TKU-a neće se primjenjivati.

Članak 6.

Radi provođenja mjera Vlade Republike Hrvatske za smanjenje deficita proračuna Republike Hrvatske ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je potrebno zaštititi i očuvati položaj zaposlenih u javnim službama.

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da će u postupak provedbe mjera za smanjenje deficita u proračunu Republike Hrvatske u javnim službama uključiti reprezentativne sindikate.

U slučaju provođenja outsourcinga i objedinjavanja poslovnih procesa u javnim službama posebnim sporazumom regulirat će se minimalni zaštitni uvjeti.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da će se u slučaju pozitivnog rasta bruto društvenog proizvoda u tri uzastopna tromjesečja i deficita proračuna Republike Hrvatske manjeg od 3% za vrijeme važenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine« broj 141/2012) i ovog Dodatka, sva prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora primjenjivati u cijelosti, bez izuzimanja i ograničenja iz ovog Dodatka.

Članak 9.

Provodeći sustavnu reformu plaća državnih i javnih službi donošenjem Zakona o plaćama u državnim i javnim službama te izmjenama Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da u javnim službama neće biti smanjivanja mase plaća u 2014. godini.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sastavljen je u devet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi tri primjerka.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada i mirovinskoga sustava

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

ZA PREGOVRAČKI ODBOR

SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Spomenka Avberšek, predsjednica, v. r.

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

Ljubica Pilić, glavna tajnica

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Ivezić, predsjednica

Hrvatski liječnički sindikat

mr. sc. Ivica Babić, dr. med., predsjednik

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju

Antun Guljaš, predsjednik, v. r.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, predsjednik

150 13.12.2013 Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama 150 13.12.2013 Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama