Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 151/2013 (16.12.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3184

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013 i 72/2013), članak 2. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:

a) Položaji I. vrste

1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica                  3,395

b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo   3,395

c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                      3,104

2. a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova                   3,104

b) ravnatelj drugih državnih zdravstvenih zavoda      3,104

c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                      2,813

3. a) ravnatelj županijske bolnice                            2,813

b) ravnatelj županijskog Doma zdravlja i

Doma zdravlja Grada Zagreba                              2,813

c) ravnatelj županijskog Zavoda za javno

zdravstvo i županijskog Zavoda za hitnu

medicinu                                                                2,716

d) zamjenik ravnatelja pod 3.a), 3.b) i 3.c)             2,522

4. ravnatelj Doma zdravlja i ljekarničke ustanove    2,279

5. predstojnik klinike, predstojnik kliničkog zavoda

u kliničkoj ustanovi                                                3,007

6. a) pomoćnik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)               3,007

b) pomoćnik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                   2,716

7. a) pomoćnik ravnatelja pod 3.a), 3.b) i 3.c)       2,425

b) pomoćnik ravnatelja pod 4.                               1,891

8. a) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda, centra,

dnevne bolnice klinike, poliklinike u

kliničkoj ustanovi, dr. sc.                                      2,687

b) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,

centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike,

u kliničkoj ustanovi, mr. sc.                                  2,570

c) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,

centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike

u kliničkoj ustanovi, prim.                                   2,522

d) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,

centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike

u kliničkoj ustanovi                                            2,444

9. a) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

do 40 zaposlenih, dr. sc.                                   2,638

b) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

do 40 zaposlenih, mr. sc.                                  2,522

c) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

do 40 zaposlenih, prim.                                    2,473

d) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

do 40 zaposlenih                                              2,406

10. a) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

preko 40 zaposlenih, dr. sc.                             2,687

b) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

preko 40 zaposlenih, mr. sc.                           2,570

c) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

preko 40 zaposlenih, prim.                             2,522

d) voditelj odjela, voditelj dnevne bolnice

zavoda, poliklinike u kliničkoj ustanovi

preko 40 zaposlenih                                       2,444

11. a) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove do

40 zaposlenih, dr. sc.                                      2,493

b) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove

do 40 zaposlenih, mr. sc.                                2,386

c) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove do

40 zaposlenih prim.                                        2,328

d) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove

do 40 zaposlenih                                           2,279

12. a) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove preko

40 zaposlenih, dr. sc.                                     2,541

b) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove preko

40 zaposlenih, mr. sc.                                    2,425

c) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove preko

40 zaposlenih, prim.                                      2,376

d) voditelj odjela, dnevne bolnice, centra,

poliklinike županijske ustanove preko

40 zaposlenih                                              2,318

13. a) glavna sestra kliničke ustanove          1,659

b) glavna sestra županijske ustanove            1,571

c) glavna sestra klinike                                 1,571

b) Položaji II. vrste

1. glavna sestra KBC i kliničke bolnice

glavna sestra u županijskoj ustanovi

glavna sestra klinike

glavna sestra, zdravstveni djelatnik – voditelj odjela     1,164

c) Radna mjesta I. vrste

1. a) liječnik specijalist, uži specijalist dr. sc. u bolnici   2,361

b) liječnik specijalist, uži specijalist mr. sc. u bolnici      2,336

c) liječnik specijalist, uži specijalist prim. u bolnici         2,317

d) liječnik specijalist, uži specijalist u bolnici                 2,298

e) liječnik specijalist prim. dr. sc. u bolnici                    2,279

f) liječnik specijalist prim. mr. sc. u bolnici                    2,182

g) liječnik specijalist prim. dr. sc.                                 2,153

h) liječnik specijalist prim. u bolnici                              2,085

i) liječnik specijalist prim. mr. sc.                                  2,056

j) liječnik specijalist prim.                                            1,969

2. a) liječnik specijalist, medicinski biokemičar specijalist,

magistar farmacije specijalist dr. sc. u bolnici               2,153

b) liječnik specijalist, medicinski biokemičar specijalist,

magistar farmacije specijalist mr. sc. u bolnici              2,056

c) liječnik specijalist, medicinski biokemičar specijalist,

magistar farmacije specijalist u bolnici                         2,027

d) liječnik specijalist, medicinski biokemičar specijalist,

magistar farmacije specijalist dr. sc.                            1,988

e) liječnik specijalist, medicinski biokemičar specijalist,

magistar farmacije specijalist mr. sc.                            1,959

f) liječnik specijalist, medicinski biokemičar specijalist,

magistar farmacije specijalist                                       1,940

g) liječnik, liječnik na specijalizaciji,

medicinski biokemičar, magistar farmacije                  1,659

3. a) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite dr. sc. 1,959

b) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite

primarijus                                                                  1,921

c) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite mr. sc.     1,882

d) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite                1,794

4. a) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti u

državnoj ili župan. bolnici dr. sc. koji sudjeluje

u procesu dijagnostike i liječenja                                1,988

b) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti u državnoj

ili župan. bolnici mr. sc. koji sudjeluje u procesu

dijagnostike i liječenja                                               1,901

c) VSS nezdravst. djelatnik voditelj u državnoj

ili župan. bolnici koji sudjeluje u procesu

dijagnostike i liječenja                                               1,824

5. a) liječnik, medicinski biokemičar, magistar

farmacije, dr. sc.                                                       1,804

b) liječnik, medicinski biokemičar, magistar

farmacije, mr. sc.                                                      1,727

c) liječnik, medicinski biokemičar, magistar

farmacije                                                                  1,659

6. molekularni biolog, biolog, citogenetičar,

psiholog, fonetičar, fizičar, analitičar, logoped,

defektolog, pedagog, duhovnik koji sudjeluje

u procesu dijagnostike i liječenja                             1,571

7. stažist (VSS zdravstveni djelatnik)                       1,115

d) Radna mjesta II. vrste

1. zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama,

primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu    1,164

2. nezdravstveni djelatnici – zdravstveni suradnici   1,125

e) Radna mjesta III. vrste

1. zdravstveni djelatnik: na otvorenim izvorima zračenja,

citostaticima, liječenju AIDS-a, u jedinici intenzivne

skrbi u operaciji (instrumentiranje, anesteziologija),

na hemodijalizi, u rađaoni hitnoj službi i

traumatologiji                                                       1,067

2. zdravstveni djelatnik: u bolnici i kućnoj njezi      1,018

3. zdravstveni djelatnik: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

poliklinikama, javnom zdravstvu, vozač (samo u hitnoj

medicinskoj pomoći i stanici hitne medicinske

pomoći)                                                              0,951

f) Radna mjesta IV. vrste

1. bolničar                                                           0,727.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u visokim učilištima i javnim institutima su:

a) Položaji I. vrste

1. dekan, dekan veleučilišta ili visoke škole

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent

– profesor visoke škole ili viši predavač

a) iznad 500 zaposlenika                                  3,395

b) od 200 do 500 zaposlenika                         3,298

c) do 200 zaposlenika                                      3,201

2. dekan fakulteta bez pravne osobnosti

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent                                                         3,152

3. ravnatelj

– znanstveni savjetnik, drugi izbor

– znanstveni savjetnik, trajno zvanje

– znanstveni savjetnik, prvi izbor

– viši znanstveni suradnik

– znanstveni suradnik                                     3,298

4. prodekan, prodekan veleučilišta ili visoke škole

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent

– profesor visoke škole

– viši predavač

a) iznad 500 zaposlenika                                3,201

b) od 200 do 500 zaposlenika                       3,152

c) do 200 zaposlenika                                    3,104

5. pomoćnik ravnatelja

– znanstveni savjetnik, drugi izbor

– znanstveni savjetnik, trajno zvanje

– znanstveni savjetnik, prvi izbor

– viši znanstveni suradnik

– znanstveni suradnik                                    3,152

6. pročelnik sveučilišnog odjela

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent                                                       3,152

7. zamjenik pročelnika sveučilišnog odjela

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor – docent                      3,104

8. pročelnik odsjeka, predstojnik zavoda (više od 20 zaposlenika)

– redoviti profesor, trajno zvanje                  3,104

– znanstveni savjetnik, drugi izbor

– znanstveni savjetnik, trajno zvanje             3,104

– redoviti profesor, prvi izbor                       2,716

– znanstveni savjetnik, prvi izbor                  2,716

– izvanredni profesor                                   2,328

– viši znanstveni suradnik                             2,328

– docent                                                      2,134

– znanstveni suradnik                                   2,134

– profesor visoke škole                                2,134

– viši predavač, viši asistent                          1,746

9. pročelnik odsjeka, predstojnik zavoda (do 20 zaposlenih)

– redoviti profesor, trajno zvanje                 3,055

– znanstveni savjetnik, drugi izbor

– znanstveni savjetnik, trajno zvanje            3,055

– redoviti profesor, prvi izbor                      2,619

– znanstveni savjetnik, prvi izbor                 2,619

– izvanredni profesor                                  2,231

– viši znanstveni suradnik                            2,231

– docent                                                    2,037

– znanstveni suradnik                                 2,037

– profesor visoke škole                             2,037

– viši predavač, viši asistent                       1,697

10. voditelj laborat., šef katedre

– redoviti profesor, trajno zvanje

– znanstveni savjetnik, drugi izbor

– znanstveni savjetnik, trajno zvanje           3,007

11. voditelj laborat., šef katedre

– redoviti profesor, prvi izbor

– znanstveni savjetnik, prvi izbor               2,570

12. voditelj laborat., šef katedre

– izvanredni profesor

– viši znanstveni suradnik                         2,182

13. voditelj laborat., šef katedre

– profesor visoke škole

– docent

– znanstveni suradnik                               1,988

14. voditelj laborat., šef katedre

– viši predavač

– viši asistent                                           1,746

15. voditelj laborat., šef katedre

– predavač

– asistent                                                1,503

b) Radna mjesta I. vrste

1. redoviti profesor – trajno zvanje, znanstveni savjetnik

– drugi izbor                                           2,958

2. redoviti profesor – prvi izbor, znanstveni savjetnik

– prvi izbor                                             2,425

3. izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik   2,037

4. docent, znanstveni suradnik, viši lektor          1,843

5. knjižničarski savjetnik                                   1,843

6. viši predavač, viši asistent, poslijedoktorand,

viši umjetnički suradnik, viši knjižničar

stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom

obrazovanju                                                    1,600

7. lektor                                                          1,455

8. asistent, viši stručni suradnik u sustavu

znanosti i visokom obrazovanju, dipl. knjižničar 1,406

9. stručni suradnik u sustavu znanosti i

visokom obrazovanju                                        1,261

10. predavač, umjetnički suradnik                     1,358

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši tehničar, viši laborant                               1,067

2. knjižničar 1,018

d) Radna mjesta III. vrste

1. laborant, tehnički suradnik                            0,970

2. pomoćni knjižničar                                        0,873.«.

Članak 3.

U članku 7. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj osnovne škole sa 851 i više učenika

ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika

ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje

3 programa i sa 451 i više učenika

ravnatelj učeničkog doma sa 231 i više učenika

ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu

s teškoćama sa 201 i više učenika

ravnatelj srednje škole s učeničkim domom                          2,076

2. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika

ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika

ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu

s teškoćama od 101 do 200 učenika

ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika               1,920

3. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika

ravnatelj srednje škole do 300 učenika

ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu

s teškoćama do 100 učenika

ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika

ravnatelj osnovne škole sa 401 i više učenika, sa završenim

preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom

spremom prema ranijim propisima                                       1,765

4. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim

preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom

spremom prema ranijim propisima                                        1,688«.

Članak 4.

Članak 27. briše se.

Članak 5.

Iza članka 54.b dodaju se članci 54.c i 54.d koji glase:

»Članak 54.c

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Javnoj ustanovi 'Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar' su:

1. Ravnatelj                       3,395

2. Zamjenik ravnatelja       3,007.

Članak 54.d

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik – član Uprave Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti                                           3,395

2. savjetnik predsjednika Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti                                           3,298

3. pomoćnik tajnika Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti                                           2,813

4. upravitelj muzejsko-galerijske, arhivske,

knjižničarske jedinice                                         1,940

5. upravitelj muzejsko-galerijske zbirke              1,600

6. upravitelj znanstveni savjetnik – trajno zvanje  3,055

7. upravitelj znanstveni savjetnik – prvi izbor       2,522

8. upravitelj viši znanstveni suradnik                    2,134

9. upravitelj znanstveni suradnik                         1,940

10. upravitelj viši asistent                                   1,698

11. upravitelj asistent                                         1,504

12. upravitelj viši stručni suradnik                       1,504.«.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/143

Urbroj: 50301-04/04-13-3

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

151 16.12.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama