Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.

NN 151/2013 (16.12.2013.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3188

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 74/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2014.

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.256 dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.000 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 239 dozvola, i to kako slijedi:

1. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO      20 dozvola

2. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO         100 dozvola

3. KULTURA                                              31 dozvola

4. PROMET                                                  7 dozvola

5. ZDRAVSTVO                                         36 dozvola

6. ZNANOST I OBRAZOVANJE              30 dozvola

7. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA           15 dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 17 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2014. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/518

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2014. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Poljoprivreda i šumarstvo

Pomoćni stočar i pastir

20


Sezonsko zapošljavanje – cjepljari voćaka i vinove loze

17

Ukupno

37

Turizam i

ugostiteljstvo

Turistički animator

15


Turistički zastupnik

15


Kuhar nacionalne kuhinje

30


Maser posebnih vrsta masaža

30


Instruktor ronjenja

10

Ukupno

100

Kultura

Dramski umjetnik

1


Baletni umjetnik

10


Baletni pedagog

2


Baletni majstor

2


Orkestralni umjetnik

10


Operni pjevač

5


Dirigent

1

Ukupno

31

Promet

Vozač teretnih vozila u međunarodnom prijevozu

7

Ukupno

7

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

5


Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom

1


Doktor medicine

30

Ukupno

36

Znanost i obrazovanje

Specijalizant – zdravstveni djelatnik

20


Lektor stranog jezika – izvorni govornik

10

Ukupno

30

Prerađivačka industrija

Programer za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5


Specijalist mehaničar za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5


Puhač stakla

5

Ukupno

15

SVEUKUPNO


256

151 16.12.2013 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014. 151 16.12.2013 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.