Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

NN 151/2013 (16.12.2013.), Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3189

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 4. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 66/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Najavljuje se otkazivanje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 66/2011), zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti.

2. Zadužuje se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013), odnosno Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, br. 122/2010 i 56/2011), pokrene postupak mirenja zbog najavljenog otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-07/378

Urbroj: 50301-04/12-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.