Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

NN 153/2013 (18.12.2013.), Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

HRVATSKI SABOR

3227

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11., 61/11. i 27/13.) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

Dio sredstava za rad političkih stranaka u 2014. godini osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu u iznosu od 50.161.666,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika i nezavisnim zastupnicima u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora.

Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika.

II.

Prema kriterijima iz točke I. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za rad u 2014. godini raspoređuju se sredstva:

1.

Socijaldemokratska partija Hrvatske(42 zastupnika i 19 zastupnica)

20 390 391,50 kuna

2.

Hrvatska demokratska zajednica(37 zastupnika i 8 zastupnica)

14 494 767,12 kuna

3.

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati(10 zastupnika i 3 zastupnice)

4 364 716,39 kuna

4.

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje(6 zastupnika)

1 954 350,62 kuna

5.

Istarski demokratski sabor(3 zastupnika)

977 175,31 kuna

6.

Hrvatski laburisti – Stranka rada(5 zastupnika i 1 zastupnica)

1 986 923,13 kuna

7.

Demokratski centar(1 zastupnica)

358 297,61 kuna

8.

Hrvatska stranka umirovljenika(2 zastupnika i 1 zastupnica)

1 009 747,82 kuna

9.

Samostalna demokratska srpska stranka(3 zastupnika)

977 175,31 kuna

10.

Hrvatska građanska stranka(1 zastupnik i 1 zastupnica)

684 022,72 kuna

11.

Hrvatska seljačka stranka(1 zastupnik)

325 725,10 kuna

12.

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević(1 zastupnica)

358 297,61 kuna

13.

Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske(1 zastupnik)

325 725,10 kuna

14.

Vladimir Bilek(Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati)

325 725,10 kuna

15.

Veljko Kajtazi(nezavisni zastupnik)

325 725,10 kuna

16.

Furio Radin(nezavisni zastupnik)

325 725,10 kuna

17.

Deneš Šoja(nezavisni zastupnik)

325 725,10 kuna

18.

Jakša Baloević (nezavisni zastupnik)

325 725,10 kuna

19.

Ivan Grubišić (nezavisni zastupnik)

325 725,10 kuna.

III.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno, i to:

1.

Socijaldemokratska partija Hrvatske(42 zastupnika i 19 zastupnica)

5 097 597,88 kuna

2.

Hrvatska demokratska zajednica(37 zastupnika i 8 zastupnica)

3 623 691,78 kuna

3.

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati(10 zastupnika i 3 zastupnice)

1 091 179,10 kuna

4.

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje(6 zastupnika)

488 587,66 kuna

5.

Istarski demokratski sabor(3 zastupnika)

244 293,83 kuna

6.

Hrvatski laburisti – Stranka rada(5 zastupnika i 1 zastupnica)

496 730,78 kuna

7.

Demokratski centar(1 zastupnica)

89 574,40 kuna

8.

Hrvatska stranka umirovljenika(2 zastupnika i 1 zastupnika)

252 436,96 kuna

9.

Samostalna demokratska srpska stranka(3 zastupnika)

244 293,83 kuna

10.

Hrvatska građanska stranka(1 zastupnik i 1 zastupnica)

171 005,68 kuna

11.

Hrvatska seljačka stranka(zastupnik)

81 431,28 kuna

12.

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević(1 zastupnica)

89 574,40 kuna

13.

Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske(1 zastupnik)

81 431,28 kuna

14.

Vladimir Bilek(Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati)

81 431,28 kuna

15.

Veljko Kajtazi(nezavisni zastupnik)

81 431,28 kuna

16.

Furio Radin(nezavisni zastupnik)

81 431,28 kuna

17.

Deneš Šoja(nezavisni zastupnik)

81 431,28 kuna

18.

Jakša Baloević (nezavisni zastupnik)

81 431,28 kuna

19.

Ivan Grubišić (nezavisni zastupnik)

81 431,28 kuna.

IV.

Umanjuje se iznos raspoređenih sredstava iz točke III. podtočke 13. ove Odluke za Bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske za iznos od 36.588,30 kuna koja se neće isplatiti u prvom tromjesečnom razdoblju za siječanj – ožujak 2014. godine.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-06/13-01/10

Urbroj: 6521-1-13-01

Zagreb, 16. prosinca 2013.

Predsjednik

Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Peđa Grbin, v. r.

153 18.12.2013 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika