Rješenje o imenovanju članice Sanacijskog vijeća Opće bolnice Virovitica

NN 153/2013 (18.12.2013.), Rješenje o imenovanju članice Sanacijskog vijeća Opće bolnice Virovitica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3234

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 57.a stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012 i 82/2013), a u vezi s točkom V. stavkom 1. Odluke o sanaciji Opće bolnice Virovitica (»Narodne novine«, broj 48/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE SANACIJSKOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VIROVITICA

Imenuje se MIRA RODEŠ članicom Sanacijskog vijeća Opće bolnice Virovitica.

Klasa: 080-02/13-01/351

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.