Rješenje o imenovanju predstavnica i zamjenica predstavnica Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

NN 153/2013 (18.12.2013.), Rješenje o imenovanju predstavnica i zamjenica predstavnica Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3235

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 18. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 143/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNICA I ZAMJENICA PREDSTAVNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. Za predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, imenuju se:

– LJUBICA ĐUKANOVIĆ

– mr. sc. JASMINKA KATIĆ-BUBAŠ

– MARIJA PEĆANAC.

2. Za zamjenice predstavnica Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, imenuju se:

– DARIJA ŠIMIĆ

– KSENIJA DUGI

–ASJA LEVICKIJ.

Klasa: 080-02/13-01/352

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.