Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz

NN 153/2013 (18.12.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3239

Na temelju članka 77. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O POŠILJKAMA ZA KOJE NIJE POTREBNO RJEŠENJE O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz (»Narodne novine«, broj 53/2011).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/94

Urbroj: 525-10/0549-13-5

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.