Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 153/2013 (18.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

3240

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12. i 38/13.) u Tabeli I, u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA u popisu općina, za općinu Vinodolska općina, u popisu razreda, razred C mijenja se u razred B, a u popisu naselja dodaje se naselje Drivenik s pripadajućim razredom C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA u popisu općina, za općinu Marčana, u popisu razreda, razred D mijenja se u razred C, a u popisu naselja, naselja Divšići i Kavran, brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/24

Urbroj: 529-05-13-01

Zagreb, 11. prosinca 2013.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.