Ispravak Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 153/2013 (18.12.2013.), Ispravak Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NARODNE NOVINE

3244

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 150/13, utvrđena je tiskarska pogreška, te se daje

ISPRAVAK

DODATKA II. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Na kraju Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, kod naznake svih potpisnika ovog Dodatka za Vladu Republike Hrvatske i za Sindikate, dodaje se oznaka »v. r.«

Urbroj: 50501-5/2-13-01

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.