Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

NN 155/2013 (20.12.2013.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

155 20.12.2013 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3251

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13 i 127/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-01/12, urbroj: 5030115/1-13-11 od 11. prosinca 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. DAMIR KUŠEN, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Australiji, sa sjedištem u Canberri, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Canberri.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/46
Urbroj: 71-05-03/1-13-2
Zagreb, 17. prosinca 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.