Dopuna liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 155/2013 (20.12.2013.), Dopuna liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

3270

Na temelju članka 2. stavka 4. Pravilnika o mirenju (»Narodne novine« broj 142/2011) na prijedlog predsjednika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 9. sjednici održanoj 18. 12. 2013. potvrdio je sljedeću

DOPUNU LISTE

IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

U Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 15. ožujka 2010. godine (»Narodne novine« broj 34/2010) i dopuni Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 48/2011) na kraju liste iza broja 141. dodaje se:

142. Alaburić Vesna, odvjetnica, Odvjetnički ured Vesna Alaburić, Andrije Hebranga 21/2, Zagreb

143. Baran Nevenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

144. Ivanušić Kornelija, sutkinja, Općinski sud u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 36, Velika Gorica

145. Hadžić Amira, sutkinja, Općinski radni sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, Zagreb

146. Kolovrat Bjelinski Vanja, sutkinja, Prekršajni sud u Zagrebu, Avenija, Dubrovnik 8, Zagreb

147. Cikač Vlatka, odvjetnica, Odvjetnički ured Cikač, Ilica 253, Zagreb

148. Mijatović, dr. sc. Nikola, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

149. Salopek Maja, odvjetnica, Odvjetnički ured Maja Salopek, Ivane Brlić-Mažuranić 3c, Ogulin

150. Starec Ana, dipl. soc. radnik, Centar za socijalnu skrb Virovitica, Vladimira Nazora 2, Virovitica

151. Stojovska Milena, odvjetnica, Zajednički odvjetnički ured Veljović i dr., Dobrilina 9, Pula

152. Štanfel Gordana, dipl. iur., stručni suradnik člana Uprave, Končar–elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

153. Tafra Sanja, odvjetnica, Odvjetnički ured Tafra, Gundulićeva 23, Zagreb

154. Vuksan Mislav, voditelj funkcije unutarnje revizije, Veneto banka d.d., Draškovićeva 58, Zagreb

155. Živković Ljerka, stalni sudski vještak za financije i ovlašteni računovodstveni forenzičar, Čateška 4, Zagreb.

Klasa: 023-02/13-01/09

Urbroj: 311-01-13-06

Zagreb, 18. prosinca 2013.

v. d. Predsjednica

Hrvatske gospodarske komore

Sabina Škrtić, v. r.