Uredba o visini minimalne plaće

NN 156/2013 (23.12.2013.), Uredba o visini minimalne plaće

156 23.12.2013 Uredba o visini minimalne plaće 156 23.12.2013 Uredba o visini minimalne plaće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3274

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.017,61 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/149

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.