Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 157/2013 (24.12.2013.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

3307

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 143 od 2. prosinca 2013. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 2. stavak 3. treba glasiti: »U podstavku 5. riječ: »s« zamjenjuje se riječju: »sa«.«.

Stavak 5. treba glasiti: »U podstavku 9. riječ: »s« zamjenjuje se riječju: »sa«.«.

Klasa: 022-03/13-01/248

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.