Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću

NN 158/2013 (27.12.2013.), Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3309

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Članak 1.

Trgovačkim društvima koja su pribavila odobrenje u skladu s člankom 78.a stavkom 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/2009 i 35/2013) produžuje se pravo priređivanja igara na sreću na automatima do 31. prosinca 2014. godine, s time da se na njih primjenjuju sva prava i obveze priređivača igara na sreću na automatima.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/152

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.