Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

NN 158/2013 (27.12.2013.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3320

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 23. sjednici Upravnog vijeća donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za prvo regulacijsko razdoblje 2014.-2016., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 49/12 i 99/12).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/16

Urbroj: 371-01/13-01

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA PRVO REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2014. – 2016.

Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o.

Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

2014.

2015.

2016.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0310

0,0314

0,0318

kn/kWh

TM2

0,0310

0,0314

0,0318

kn/kWh

TM3

0,0279

0,0283

0,0286

kn/kWh

TM4

0,0248

0,0251

0,0254

kn/kWh

TM5

0,0233

0,0236

0,0239

kn/kWh

TM6

0,0217

0,0220

0,0223

kn/kWh

TM7

0,0202

0,0204

0,0207

kn/kWh

TM8

0,0186

0,0188

0,0191

kn/kWh

TM9

0,0171

0,0173

0,0175

kn/kWh

TM10

0,0171

0,0173

0,0175

kn/kWh

TM11

0,0155

0,0157

0,0159

kn/kWh

TM12

0,0124

0,0126

0,0127

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ČAPLIN d.o.o.

Sv. Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0451

0,0425

0,0399

kn/kWh

TM2

0,0347

0,0327

0,0307

kn/kWh

TM3

0,0347

0,0327

0,0307

kn/kWh

TM4

0,0330

0,0311

0,0292

kn/kWh

TM5

0,0312

0,0294

0,0276

kn/kWh

TM6

0,0295

0,0278

0,0261

kn/kWh

TM7

0,0243

0,0229

0,0215

kn/kWh

TM8

0,0226

0,0213

0,0200

kn/kWh

TM9

0,0191

0,0180

0,0169

kn/kWh

TM10

0,0156

0,0147

0,0138

kn/kWh

TM11

0,0121

0,0114

0,0107

kn/kWh

TM12

0,0087

0,0082

0,0077

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0365

0,0373

0,0381

kn/kWh

TM2

0,0317

0,0324

0,0331

kn/kWh

TM3

0,0285

0,0292

0,0298

kn/kWh

TM4

0,0269

0,0275

0,0281

kn/kWh

TM5

0,0254

0,0259

0,0265

kn/kWh

TM6

0,0238

0,0243

0,0248

kn/kWh

TM7

0,0222

0,0227

0,0232

kn/kWh

TM8

0,0206

0,0211

0,0215

kn/kWh

TM9

0,0174

0,0178

0,0182

kn/kWh

TM10

0,0143

0,0146

0,0149

kn/kWh

TM11

0,0111

0,0113

0,0116

kn/kWh

TM12

0,0079

0,0081

0,0083

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.

Josipa Zorića 106, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0592

0,0541

0,0502

kn/kWh

TM2

0,0455

0,0416

0,0386

kn/kWh

TM3

0,0410

0,0374

0,0347

kn/kWh

TM4

0,0387

0,0354

0,0328

kn/kWh

TM5

0,0364

0,0333

0,0309

kn/kWh

TM6

0,0341

0,0312

0,0290

kn/kWh

TM7

0,0319

0,0291

0,0270

kn/kWh

TM8

0,0296

0,0270

0,0251

kn/kWh

TM9

0,0182

0,0166

0,0154

kn/kWh

TM10

0,0137

0,0125

0,0116

kn/kWh

TM11

0,0091

0,0083

0,0077

kn/kWh

TM12

0,0046

0,0042

0,0039

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ELEKTROMETAL – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0508

0,0538

0,0571

kn/kWh

TM2

0,0391

0,0414

0,0439

kn/kWh

TM3

0,0352

0,0373

0,0395

kn/kWh

TM4

0,0332

0,0352

0,0373

kn/kWh

TM5

0,0313

0,0331

0,0351

kn/kWh

TM6

0,0274

0,0290

0,0307

kn/kWh

TM7

0,0274

0,0290

0,0307

kn/kWh

TM8

0,0254

0,0269

0,0285

kn/kWh

TM9

0,0254

0,0269

0,0285

kn/kWh

TM10

0,0235

0,0248

0,0263

kn/kWh

TM11

0,0098

0,0104

0,0110

kn/kWh

TM12

0,0078

0,0083

0,0088

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,1003

0,1029

0,1054

kn/kWh

TM2

0,0912

0,0936

0,0958

kn/kWh

TM3

0,0912

0,0936

0,0958

kn/kWh

TM4

0,0866

0,0889

0,0910

kn/kWh

TM5

0,0821

0,0842

0,0862

kn/kWh

TM6

0,0775

0,0795

0,0814

kn/kWh

TM7

0,0730

0,0749

0,0767

kn/kWh

TM8

0,0684

0,0702

0,0719

kn/kWh

TM9

0,0638

0,0655

0,0671

kn/kWh

TM10

0,0547

0,0562

0,0575

kn/kWh

TM11

0,0456

0,0468

0,0479

kn/kWh

TM12

0,0365

0,0374

0,0383

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.

Trg Matice hrvatske 5, 10430 Samobor

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0399

0,0443

0,0491

kn/kWh

TM2

0,0307

0,0341

0,0378

kn/kWh

TM3

0,0307

0,0341

0,0378

kn/kWh

TM4

0,0292

0,0324

0,0359

kn/kWh

TM5

0,0276

0,0307

0,0340

kn/kWh

TM6

0,0261

0,0290

0,0321

kn/kWh

TM7

0,0246

0,0273

0,0302

kn/kWh

TM8

0,0230

0,0256

0,0284

kn/kWh

TM9

0,0215

0,0239

0,0265

kn/kWh

TM10

0,0184

0,0205

0,0227

kn/kWh

TM11

0,0154

0,0171

0,0189

kn/kWh

TM12

0,0123

0,0136

0,0151

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.

Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0969

0,0995

0,0922

kn/kWh

TM2

0,0969

0,0995

0,0922

kn/kWh

TM3

0,0969

0,0995

0,0922

kn/kWh

TM4

0,0920

0,0945

0,0876

kn/kWh

TM5

0,0872

0,0896

0,0830

kn/kWh

TM6

0,0823

0,0846

0,0784

kn/kWh

TM7

0,0775

0,0796

0,0738

kn/kWh

TM8

0,0726

0,0746

0,0692

kn/kWh

TM9

0,0678

0,0697

0,0646

kn/kWh

TM10

0,0581

0,0597

0,0553

kn/kWh

TM11

0,0484

0,0498

0,0461

kn/kWh

TM12

0,0387

0,0398

0,0369

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Matije Gupca 6/1, 49000 Krapina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0542

0,0595

0,0651

kn/kWh

TM2

0,0542

0,0595

0,0651

kn/kWh

TM3

0,0542

0,0595

0,0651

kn/kWh

TM4

0,0515

0,0565

0,0618

kn/kWh

TM5

0,0488

0,0536

0,0586

kn/kWh

TM6

0,0461

0,0506

0,0553

kn/kWh

TM7

0,0434

0,0476

0,0521

kn/kWh

TM8

0,0407

0,0446

0,0488

kn/kWh

TM9

0,0379

0,0417

0,0456

kn/kWh

TM10

0,0325

0,0357

0,0391

kn/kWh

TM11

0,0271

0,0298

0,0326

kn/kWh

TM12

0,0217

0,0238

0,0260

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0493

0,0523

0,0555

kn/kWh

TM2

0,0379

0,0402

0,0427

kn/kWh

TM3

0,0322

0,0342

0,0363

kn/kWh

TM4

0,0303

0,0322

0,0342

kn/kWh

TM5

0,0284

0,0302

0,0320

kn/kWh

TM6

0,0265

0,0281

0,0299

kn/kWh

TM7

0,0246

0,0261

0,0278

kn/kWh

TM8

0,0227

0,0241

0,0256

kn/kWh

TM9

0,0171

0,0181

0,0192

kn/kWh

TM10

0,0133

0,0141

0,0149

kn/kWh

TM11

0,0095

0,0101

0,0107

kn/kWh

TM12

0,0057

0,0060

0,0064

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0355

0,0355

0,0354

kn/kWh

TM2

0,0355

0,0355

0,0354

kn/kWh

TM3

0,0355

0,0355

0,0354

kn/kWh

TM4

0,0320

0,0320

0,0319

kn/kWh

TM5

0,0320

0,0320

0,0319

kn/kWh

TM6

0,0302

0,0302

0,0301

kn/kWh

TM7

0,0284

0,0284

0,0283

kn/kWh

TM8

0,0266

0,0266

0,0266

kn/kWh

TM9

0,0249

0,0249

0,0248

kn/kWh

TM10

0,0213

0,0213

0,0212

kn/kWh

TM11

0,0178

0,0178

0,0177

kn/kWh

TM12

0,0142

0,0142

0,0142

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.

Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0621

0,0702

0,0792

kn/kWh

TM2

0,0478

0,0540

0,0609

kn/kWh

TM3

0,0478

0,0540

0,0609

kn/kWh

TM4

0,0454

0,0513

0,0579

kn/kWh

TM5

0,0430

0,0486

0,0548

kn/kWh

TM6

0,0406

0,0459

0,0518

kn/kWh

TM7

0,0382

0,0432

0,0487

kn/kWh

TM8

0,0359

0,0405

0,0457

kn/kWh

TM9

0,0335

0,0378

0,0426

kn/kWh

TM10

0,0287

0,0324

0,0365

kn/kWh

TM11

0,0239

0,0270

0,0305

kn/kWh

TM12

0,0191

0,0216

0,0244

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.

Moslavačka ulica 13, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0505

0,0549

0,0595

kn/kWh

TM2

0,0505

0,0549

0,0595

kn/kWh

TM3

0,0404

0,0439

0,0476

kn/kWh

TM4

0,0379

0,0412

0,0446

kn/kWh

TM5

0,0354

0,0384

0,0417

kn/kWh

TM6

0,0328

0,0357

0,0387

kn/kWh

TM7

0,0303

0,0329

0,0357

kn/kWh

TM8

0,0303

0,0329

0,0357

kn/kWh

TM9

0,0278

0,0302

0,0327

kn/kWh

TM10

0,0227

0,0247

0,0268

kn/kWh

TM11

0,0177

0,0192

0,0208

kn/kWh

TM12

0,0126

0,0137

0,0149

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0352

0,0363

0,0374

kn/kWh

TM2

0,0320

0,0330

0,0340

kn/kWh

TM3

0,0314

0,0323

0,0333

kn/kWh

TM4

0,0304

0,0314

0,0323

kn/kWh

TM5

0,0288

0,0297

0,0306

kn/kWh

TM6

0,0272

0,0281

0,0289

kn/kWh

TM7

0,0256

0,0264

0,0272

kn/kWh

TM8

0,0240

0,0248

0,0255

kn/kWh

TM9

0,0224

0,0231

0,0238

kn/kWh

TM10

0,0192

0,0198

0,0204

kn/kWh

TM11

0,0160

0,0165

0,0170

kn/kWh

TM12

0,0128

0,0132

0,0136

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: KOMUNALIJE – PLIN d.o.o.

Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0397

0,0466

0,0541

kn/kWh

TM2

0,0331

0,0388

0,0451

kn/kWh

TM3

0,0298

0,0349

0,0406

kn/kWh

TM4

0,0265

0,0310

0,0361

kn/kWh

TM5

0,0265

0,0310

0,0361

kn/kWh

TM6

0,0265

0,0310

0,0361

kn/kWh

TM7

0,0232

0,0272

0,0316

kn/kWh

TM8

0,0215

0,0252

0,0293

kn/kWh

TM9

0,0182

0,0213

0,0248

kn/kWh

TM10

0,0149

0,0175

0,0203

kn/kWh

TM11

0,0116

0,0136

0,0158

kn/kWh

TM12

0,0083

0,0097

0,0113

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: KOMUS d.o.o. – u stečaju

Kolodvorska cesta 18, 49240 Donja Stubica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0640

0,0607

0,0576

kn/kWh

TM2

0,0492

0,0467

0,0443

kn/kWh

TM3

0,0492

0,0467

0,0443

kn/kWh

TM4

0,0467

0,0444

0,0421

kn/kWh

TM5

0,0443

0,0420

0,0399

kn/kWh

TM6

0,0418

0,0397

0,0377

kn/kWh

TM7

0,0394

0,0374

0,0354

kn/kWh

TM8

0,0369

0,0350

0,0332

kn/kWh

TM9

0,0344

0,0327

0,0310

kn/kWh

TM10

0,0295

0,0280

0,0266

kn/kWh

TM11

0,0246

0,0234

0,0222

kn/kWh

TM12

0,0197

0,0187

0,0177

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: KOPRIVNICA PLIN d.o.o.

Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0399

0,0430

0,0462

kn/kWh

TM2

0,0399

0,0430

0,0462

kn/kWh

TM3

0,0399

0,0430

0,0462

kn/kWh

TM4

0,0379

0,0409

0,0439

kn/kWh

TM5

0,0359

0,0387

0,0416

kn/kWh

TM6

0,0339

0,0366

0,0393

kn/kWh

TM7

0,0319

0,0344

0,0370

kn/kWh

TM8

0,0299

0,0323

0,0347

kn/kWh

TM9

0,0279

0,0301

0,0323

kn/kWh

TM10

0,0239

0,0258

0,0277

kn/kWh

TM11

0,0200

0,0215

0,0231

kn/kWh

TM12

0,0160

0,0172

0,0185

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0525

0,0538

0,0551

kn/kWh

TM2

0,0525

0,0538

0,0551

kn/kWh

TM3

0,0420

0,0430

0,0441

kn/kWh

TM4

0,0394

0,0404

0,0413

kn/kWh

TM5

0,0368

0,0377

0,0386

kn/kWh

TM6

0,0341

0,0350

0,0358

kn/kWh

TM7

0,0315

0,0323

0,0331

kn/kWh

TM8

0,0289

0,0296

0,0303

kn/kWh

TM9

0,0210

0,0215

0,0220

kn/kWh

TM10

0,0158

0,0161

0,0165

kn/kWh

TM11

0,0105

0,0108

0,0110

kn/kWh

TM12

0,0053

0,0054

0,0055

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.

Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0681

0,0671

0,0660

kn/kWh

TM2

0,0545

0,0537

0,0528

kn/kWh

TM3

0,0518

0,0510

0,0502

kn/kWh

TM4

0,0491

0,0483

0,0475

kn/kWh

TM5

0,0463

0,0456

0,0449

kn/kWh

TM6

0,0436

0,0430

0,0422

kn/kWh

TM7

0,0409

0,0403

0,0396

kn/kWh

TM8

0,0382

0,0376

0,0370

kn/kWh

TM9

0,0354

0,0349

0,0343

kn/kWh

TM10

0,0300

0,0295

0,0290

kn/kWh

TM11

0,0245

0,0242

0,0238

kn/kWh

TM12

0,0191

0,0188

0,0185

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.

Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0485

0,0475

0,0465

kn/kWh

TM2

0,0485

0,0475

0,0465

kn/kWh

TM3

0,0388

0,0380

0,0372

kn/kWh

TM4

0,0364

0,0356

0,0349

kn/kWh

TM5

0,0340

0,0333

0,0326

kn/kWh

TM6

0,0315

0,0309

0,0302

kn/kWh

TM7

0,0291

0,0285

0,0279

kn/kWh

TM8

0,0267

0,0261

0,0256

kn/kWh

TM9

0,0194

0,0190

0,0186

kn/kWh

TM10

0,0146

0,0143

0,0140

kn/kWh

TM11

0,0097

0,0095

0,0093

kn/kWh

TM12

0,0049

0,0048

0,0047

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PAKRAC-PLIN d.o.o.

Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0456

0,0469

0,0484

kn/kWh

TM2

0,0351

0,0361

0,0372

kn/kWh

TM3

0,0351

0,0361

0,0372

kn/kWh

TM4

0,0333

0,0343

0,0353

kn/kWh

TM5

0,0316

0,0325

0,0335

kn/kWh

TM6

0,0298

0,0307

0,0316

kn/kWh

TM7

0,0281

0,0289

0,0298

kn/kWh

TM8

0,0263

0,0271

0,0279

kn/kWh

TM9

0,0246

0,0253

0,0260

kn/kWh

TM10

0,0211

0,0217

0,0223

kn/kWh

TM11

0,0176

0,0181

0,0186

kn/kWh

TM12

0,0140

0,0144

0,0149

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PAPUK PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0511

0,0525

0,0538

kn/kWh

TM2

0,0393

0,0404

0,0414

kn/kWh

TM3

0,0393

0,0404

0,0414

kn/kWh

TM4

0,0373

0,0384

0,0393

kn/kWh

TM5

0,0354

0,0364

0,0373

kn/kWh

TM6

0,0334

0,0343

0,0352

kn/kWh

TM7

0,0314

0,0323

0,0331

kn/kWh

TM8

0,0295

0,0303

0,0311

kn/kWh

TM9

0,0275

0,0283

0,0290

kn/kWh

TM10

0,0236

0,0242

0,0248

kn/kWh

TM11

0,0197

0,0202

0,0207

kn/kWh

TM12

0,0157

0,0162

0,0166

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLIN d.o.o.

Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0538

0,0546

0,0554

kn/kWh

TM2

0,0414

0,0420

0,0426

kn/kWh

TM3

0,0373

0,0378

0,0383

kn/kWh

TM4

0,0352

0,0357

0,0362

kn/kWh

TM5

0,0331

0,0336

0,0341

kn/kWh

TM6

0,0311

0,0315

0,0320

kn/kWh

TM7

0,0290

0,0294

0,0298

kn/kWh

TM8

0,0269

0,0273

0,0277

kn/kWh

TM9

0,0228

0,0231

0,0234

kn/kWh

TM10

0,0186

0,0189

0,0192

kn/kWh

TM11

0,0145

0,0147

0,0149

kn/kWh

TM12

0,0104

0,0105

0,0107

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Jertovec 150, 49282 Konjščina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0741

0,0741

0,0741

kn/kWh

TM2

0,0570

0,0570

0,0570

kn/kWh

TM3

0,0542

0,0542

0,0542

kn/kWh

TM4

0,0513

0,0513

0,0513

kn/kWh

TM5

0,0485

0,0485

0,0485

kn/kWh

TM6

0,0428

0,0428

0,0428

kn/kWh

TM7

0,0342

0,0342

0,0342

kn/kWh

TM8

0,0342

0,0342

0,0342

kn/kWh

TM9

0,0314

0,0314

0,0314

kn/kWh

TM10

0,0257

0,0257

0,0257

kn/kWh

TM11

0,0200

0,0200

0,0200

kn/kWh

TM12

0,0143

0,0143

0,0143

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLIN VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0546

0,0511

0,0477

kn/kWh

TM2

0,0420

0,0393

0,0367

kn/kWh

TM3

0,0420

0,0393

0,0367

kn/kWh

TM4

0,0399

0,0373

0,0349

kn/kWh

TM5

0,0378

0,0354

0,0330

kn/kWh

TM6

0,0357

0,0334

0,0312

kn/kWh

TM7

0,0336

0,0314

0,0294

kn/kWh

TM8

0,0315

0,0295

0,0275

kn/kWh

TM9

0,0294

0,0275

0,0257

kn/kWh

TM10

0,0252

0,0236

0,0220

kn/kWh

TM11

0,0210

0,0197

0,0184

kn/kWh

TM12

0,0168

0,0157

0,0147

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLIN VTC d.o.o.

F. Rusana 2, 33000 Virovitica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0433

0,0434

0,0438

kn/kWh

TM2

0,0333

0,0334

0,0337

kn/kWh

TM3

0,0333

0,0334

0,0337

kn/kWh

TM4

0,0316

0,0317

0,0320

kn/kWh

TM5

0,0300

0,0301

0,0303

kn/kWh

TM6

0,0283

0,0284

0,0286

kn/kWh

TM7

0,0266

0,0267

0,0270

kn/kWh

TM8

0,0216

0,0217

0,0219

kn/kWh

TM9

0,0183

0,0184

0,0185

kn/kWh

TM10

0,0150

0,0150

0,0152

kn/kWh

TM11

0,0117

0,0117

0,0118

kn/kWh

TM12

0,0083

0,0084

0,0084

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0625

0,0642

0,0660

kn/kWh

TM2

0,0481

0,0494

0,0508

kn/kWh

TM3

0,0481

0,0494

0,0508

kn/kWh

TM4

0,0457

0,0469

0,0483

kn/kWh

TM5

0,0433

0,0445

0,0457

kn/kWh

TM6

0,0409

0,0420

0,0432

kn/kWh

TM7

0,0385

0,0395

0,0406

kn/kWh

TM8

0,0361

0,0371

0,0381

kn/kWh

TM9

0,0241

0,0247

0,0254

kn/kWh

TM10

0,0144

0,0148

0,0152

kn/kWh

TM11

0,0120

0,0124

0,0127

kn/kWh

TM12

0,0096

0,0099

0,0102

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLINARA d.o.o.

Industrijska 17, Pula

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,1003

0,1038

0,1064

kn/kWh

TM2

0,0912

0,0944

0,0967

kn/kWh

TM3

0,0912

0,0944

0,0967

kn/kWh

TM4

0,0866

0,0897

0,0919

kn/kWh

TM5

0,0820

0,0849

0,0871

kn/kWh

TM6

0,0775

0,0802

0,0822

kn/kWh

TM7

0,0729

0,0755

0,0774

kn/kWh

TM8

0,0684

0,0708

0,0725

kn/kWh

TM9

0,0638

0,0661

0,0677

kn/kWh

TM10

0,0547

0,0566

0,0580

kn/kWh

TM11

0,0456

0,0472

0,0484

kn/kWh

TM12

0,0365

0,0377

0,0387

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLINKOM d.o.o.

Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0540

0,0555

0,0569

kn/kWh

TM2

0,0415

0,0427

0,0438

kn/kWh

TM3

0,0415

0,0427

0,0438

kn/kWh

TM4

0,0394

0,0406

0,0416

kn/kWh

TM5

0,0374

0,0384

0,0394

kn/kWh

TM6

0,0353

0,0363

0,0372

kn/kWh

TM7

0,0332

0,0342

0,0350

kn/kWh

TM8

0,0311

0,0320

0,0329

kn/kWh

TM9

0,0291

0,0299

0,0307

kn/kWh

TM10

0,0249

0,0256

0,0263

kn/kWh

TM11

0,0208

0,0214

0,0219

kn/kWh

TM12

0,0166

0,0171

0,0175

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PLIN-PROJEKT d.o.o.

Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0621

0,0636

0,0651

kn/kWh

TM2

0,0621

0,0636

0,0651

kn/kWh

TM3

0,0590

0,0604

0,0618

kn/kWh

TM4

0,0559

0,0572

0,0586

kn/kWh

TM5

0,0559

0,0572

0,0586

kn/kWh

TM6

0,0528

0,0541

0,0553

kn/kWh

TM7

0,0497

0,0509

0,0521

kn/kWh

TM8

0,0466

0,0477

0,0488

kn/kWh

TM9

0,0435

0,0445

0,0456

kn/kWh

TM10

0,0373

0,0382

0,0391

kn/kWh

TM11

0,0311

0,0318

0,0325

kn/kWh

TM12

0,0248

0,0254

0,0260

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.

A. Stepinca 27, 32000 Vukovar

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0637

0,0639

0,0641

kn/kWh

TM2

0,0637

0,0639

0,0641

kn/kWh

TM3

0,0573

0,0575

0,0577

kn/kWh

TM4

0,0541

0,0543

0,0545

kn/kWh

TM5

0,0509

0,0511

0,0513

kn/kWh

TM6

0,0477

0,0479

0,0481

kn/kWh

TM7

0,0446

0,0447

0,0449

kn/kWh

TM8

0,0414

0,0415

0,0417

kn/kWh

TM9

0,0382

0,0383

0,0385

kn/kWh

TM10

0,0350

0,0351

0,0353

kn/kWh

TM11

0,0286

0,0287

0,0289

kn/kWh

TM12

0,0191

0,0192

0,0192

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: RADNIK-PLIN d.o.o.

Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0558

0,0595

0,0634

kn/kWh

TM2

0,0465

0,0496

0,0528

kn/kWh

TM3

0,0419

0,0446

0,0475

kn/kWh

TM4

0,0372

0,0397

0,0422

kn/kWh

TM5

0,0372

0,0397

0,0422

kn/kWh

TM6

0,0372

0,0397

0,0422

kn/kWh

TM7

0,0326

0,0347

0,0370

kn/kWh

TM8

0,0302

0,0322

0,0343

kn/kWh

TM9

0,0256

0,0273

0,0290

kn/kWh

TM10

0,0209

0,0223

0,0238

kn/kWh

TM11

0,0163

0,0174

0,0185

kn/kWh

TM12

0,0116

0,0124

0,0132

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: TERMOPLIN d.d.

Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0349

0,0356

0,0363

kn/kWh

TM2

0,0349

0,0356

0,0363

kn/kWh

TM3

0,0349

0,0356

0,0363

kn/kWh

TM4

0,0262

0,0267

0,0272

kn/kWh

TM5

0,0244

0,0249

0,0254

kn/kWh

TM6

0,0227

0,0231

0,0236

kn/kWh

TM7

0,0209

0,0214

0,0218

kn/kWh

TM8

0,0192

0,0196

0,0200

kn/kWh

TM9

0,0140

0,0142

0,0145

kn/kWh

TM10

0,0105

0,0107

0,0109

kn/kWh

TM11

0,0070

0,0071

0,0073

kn/kWh

TM12

0,0035

0,0036

0,0036

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0424

0,0491

0,0564

kn/kWh

TM2

0,0353

0,0409

0,0470

kn/kWh

TM3

0,0353

0,0409

0,0470

kn/kWh

TM4

0,0318

0,0368

0,0423

kn/kWh

TM5

0,0300

0,0348

0,0400

kn/kWh

TM6

0,0282

0,0327

0,0376

kn/kWh

TM7

0,0265

0,0307

0,0353

kn/kWh

TM8

0,0247

0,0286

0,0329

kn/kWh

TM9

0,0247

0,0286

0,0329

kn/kWh

TM10

0,0159

0,0184

0,0212

kn/kWh

TM11

0,0124

0,0143

0,0165

kn/kWh

TM12

0,0088

0,0102

0,0118

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: ZELENJAK PLIN d.o.o.

Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0468

0,0497

0,0527

kn/kWh

TM2

0,0459

0,0487

0,0517

kn/kWh

TM3

0,0413

0,0438

0,0465

kn/kWh

TM4

0,0413

0,0438

0,0465

kn/kWh

TM5

0,0390

0,0414

0,0439

kn/kWh

TM6

0,0390

0,0414

0,0439

kn/kWh

TM7

0,0367

0,0390

0,0414

kn/kWh

TM8

0,0344

0,0365

0,0388

kn/kWh

TM9

0,0321

0,0341

0,0362

kn/kWh

TM10

0,0275

0,0292

0,0310

kn/kWh

TM11

0,0230

0,0244

0,0259

kn/kWh

TM12

0,0184

0,0195

0,0207

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt: ZELINA-PLIN d.o.o.

Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0393

0,0395

0,0399

kn/kWh

TM2

0,0302

0,0304

0,0307

kn/kWh

TM3

0,0302

0,0304

0,0307

kn/kWh

TM4

0,0287

0,0289

0,0292

kn/kWh

TM5

0,0272

0,0274

0,0276

kn/kWh

TM6

0,0257

0,0258

0,0261

kn/kWh

TM7

0,0181

0,0182

0,0184

kn/kWh

TM8

0,0166

0,0167

0,0169

kn/kWh

TM9

0,0121

0,0122

0,0123

kn/kWh

TM10

0,0091

0,0091

0,0092

kn/kWh

TM11

0,0060

0,0061

0,0061

kn/kWh

TM12

0,0030

0,0030

0,0031

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima