Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

NN 159/2013 (30.12.2013.), Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3336

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 263. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013) i članka 3. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 7/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O OTKAZIVANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

I.

Otkazuje se Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 7/2011).

II.

Otkazni rok iznosi tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, istekom kojih Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama prestaje važiti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/581

Urbroj: 50301-04/12-13-3

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.