Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

NN 159/2013 (30.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

159 30.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3342

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj 153/05, 63/07 i 152/08), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOJ NADZORNOJ KNJIŽICI, ISKAZNICI HUMANITARNOG RAZMINIRANJA I VOĐENJU UPISNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (»Narodne novine« broj 111/07 i 55/09) iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:

»Članak 3.a

»Ovlaštenim djelatnicima Hrvatskog centra za razminiranje koji obavljaju poslove stručnog nadzora i koji su ugovorom o radu raspoređeni na radno mjesto pirotehničkog nadglednika ili pirotehničkog nadzornika, Ministarstvo će na njihov zahtjev izdati iskaznicu humanitarnog razminiranja i za pirotehničara ukoliko ispunjavaju Zakonom propisane uvjete.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje iskaznice humanitarnog razminiranja za pirotehničara osoba iz stavka 1. ovoga članka nije dužna priložiti dokaz propisan člankom 3. stavkom 2. podstavkom 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-90484/2013
Zagreb, 23. prosinca 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.