Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

NN 159/2013 (30.12.2013.), Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

159 30.12.2013 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3343

Na temelju članka 13. stavka 3. točki 4., 6. i 7. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 124/97) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA

Članak 1.

Naknada za obavljeni osnovni i redovni pregled brodice radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja te opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi:

1. Za brodice s porivnim uređajem snage do 15 kW

a) duljine do 7 metara: 100 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 200 kuna;

2. Za brodice s porivnim uređajem snage preko 15 kW

a) duljine do 7 metara: 300 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 400 kuna.

Članak 2.

Naknada za obavljeni izvanredni pregled brodica radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi:

1. Za brodice s porivnim uređajem snage do 15 kW

a) duljine do 7 metara: 200 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 400 kuna;

2. Za brodice s porivnim uređajem snage preko 15 kW

a) duljine do 7 metara: 600 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 800 kuna.

Članak 3.

Naknada za obavljeni pregled opreme brodica kod zahtjeva za promjenu područja plovidbe nakon obavljenog osnovnog ili redovnog pregleda, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi 200 kuna.

Članak 4.

Pregled strane brodice radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije naplaćuje se sukladno odredbama članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Pregled dokumentacije i opreme strane brodice ili jahte koja će se u Republici Hrvatskoj koristiti za obavljanje charter djelatnosti sukladno posebnom propisu, radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi:

a) Za brodice: 200 kuna;

b) Za jahte duljine do 24 metra: 350 kuna;

c) Za jahte duljine preko 24 metra: 500 kuna.

Članak 6.

Naknada po svakom obavljenom pregledu gradnje brodice za osobne potrebe (samogradnja brodice), čiju gradnju nadzire lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi 250 kuna.

Za brodice za osobne potrebe čiju je gradnju nadzirala lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije ne naplaćuje se osnovni pregled kod prvog upisa brodice u očevidnik brodica.

Članak 7.

Za baždarenje brodica radi utvrđivanja njihove bruto tonaže, plaća se naknada koja iznosi:

1. brodica bez kućica, odnosno izdanaka iznad palube: 200 kuna;

2. brodica s kućicom, odnosno izdancima iznad palube: 400 kuna.

Članak 8.

Naknade iz ove Naredbe prihod su Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu (»Narodne novine«, br. 45/97), Naredba o visini naknade za baždarenje brodica (»Narodne novine«, br. 45/97) i Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica (»Narodne novine«, br. 45/97).

Članak 10.

Ova Naredba stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-02/94
Urbroj: 530-04-3-13-1
Zagreb, 24. prosinca 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.