Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

NN 159/2013 (30.12.2013.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

159 30.12.2013 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3345

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03, 25/09 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZEMLJOPISNIM PODRUČJIMA UZGOJA VINOVE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (»Narodne novine« br. 74/12, 80/12 – ispravak i 48/13) u članku 6. točki 3. iza riječi: »Dalmatinska zagora« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »Sjeverna Dalmacija i Srednja i Južna Dalmacija.«.

Točka 4. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/124
Urbroj: 525-07/0032-13-7
Zagreb, 13. prosinca 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.