Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 160/2013 (31.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3361

Na osnovi članka 18. stavka 1., te članka 23. stavka 1., a u vezi s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 6. i 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 50. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 146/13) članku 3. tablice iz stavka 1. zamjenjuju se tablicama kako slijedi:

»

DTP »nulte« razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM103

Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima

DM104

Dentalno odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)

DM105

Dentalni odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanje

DM106

Dentalni odgojni rad s malenim skupinama

DM107

Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba

DM108

Za svakih daljnjih 50 osoba

DM119

Motiviranje djece za higijenu usta

DM120

Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)DTP »nulte« razine_ PREVENTIVA_ sve osigurane osobe

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM203

Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilna čišćenja zuba

DM206

Savjetovanje doktora dentalne medicine sa specijalistimaDTP »nulte« razine_KURATIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM305

Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)

DM306

Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)

DM307

Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu

DM308

Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz

DM318

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala do 15. godine starostiDTP »nulte« razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

DM002

Pregled bolesnika (prvi)

DM003

Ponovni pregled (recall) bolesnika

DM004

Pregled akutnog bolesnika

DM005

Pregled akutnog bolesnika izvan redovitog dnevnog radnog vremena

DM006

Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom dentalnih usluga

DM007

Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljima

DM008

Popunjavanje obrasca za osiguravatelja

DM009

Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje

DM010

Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine

DM011

Liječnička potvrda

DM012

Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM013

Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM014

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM015

Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM016

Obrada i izdavanje prijave ozljede na radu u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM017

Izdavanje Putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM018

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM019

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM020

Propisivanje lijekova na recept

DM021

Propisivanje lijeka na privatni recept

DM022

Propisivanje uputnice za SKZZ

DM023

Propisivanje uputnice za PZZ

DM024

Očitavanje obične intraoralne snimke zuba

DM025

Očitavanje ortopantomografske snimke zuba

DM026

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

DM027

Prijava ozljede na radu

DM028

Prijava profesionalne bolesti

DM400

Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)

DM401

Incizija apscesa u ustima s drenažom

DM402

Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)

DM403

Kontrola rane

DM404

Ispiranje rane apscesa, uključivši kontrolu rane

DM405

Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane

DM406

Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šave i/ili postavljanje tampona

DM407

Skidanje šavova

DM408

Higijena rane

DM421

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala

DM422

Sudjelovanje u radu peer grupe*

* Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika (poželjno 5-6) koji se sastaju 1 puta mjesečno/10 puta godišnje i diskutiraju slučajeve iz svoje prakse s ciljem edukacije i poboljšanja procesa rada.

DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM100

Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)

DM101

Pečaćenje fisure po zubu

DM102

Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)

DM109

Preventivni zahvati – kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka

DM110

Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom

DM111

Dentocult testovi osjetljivosti na karijes, uključuju: SM; LB; puferski kapacitet sline

DM112

Jetkanje cakline i nanošenje smole

DM113

Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva

DM114

Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu

DM115

Profilaksa s fluorom – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel

DM116

Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)

DM117

Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka

DM118

Nanošenje F-laka, do tri zuba

DTP I. razine_PREVENTIVA_ osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM200

Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test

DM201

Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu

DM202

Manji brusni ispravci po zubu

DM204

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno)

DM205

Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba

DM207

Uklanjanje plaka sa zuba

DM208

Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)

DM209

Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba
DTP I. razine_KURATIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba

DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)

DM309

Vađenje mliječnog zuba

DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 18. godine starosti

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 18. godine starosti

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 18. godine starosti

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više do 18. godine starosti

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 18. godine starosti

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 18. godine starosti

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala do 18. godine starosti

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala do 18. godine starosti

DM319

Cementni ispun na 1 plohi – do 6.godine starosti

DM320

Cementni ispun na više ploha do 6. godine starosti

DM321

Amalgamski ispun – jedna ploha do 6. godine starosti

DM322

Amalgamski ispun – na dvjema plohama do 6. godine starosti

DM323

Amalgamski ispun – na trima plohama do 6. godine starosti

DM324

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti

DM325

Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci) – do 6. godine starosti

DM326

Ispun kompositni dvoplošni – do 6. godine starosti

DM327

Ispun kompositni troplošni – do 6. godine starosti

DM328

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu – do 6. godine starosti

DM329

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 6. godine starosti

DM330

Cementni ispun na 1 plohi – do 18. godine starosti

DM331

Cementni ispun na više ploha – do 18. godine starosti

DM332

Amalgamski ispun – jedna ploha – do 18. godine starosti

DM333

Amalgamski ispun – na dvjema plohama – do 18. godine starosti

DM334

Amalgamski ispun – na trima plohama – do 18. godine starosti

DM335

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu – do 18. godine starosti

DM336

Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 18. godine starosti

DM337

Ispun kompositni dvoplošni – do 18. godine starosti

DM338

Ispun kompositni troplošni – do 18. godine starosti

DM339

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu – do 18. godine starosti

DM340

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 18. godine starosti

DTP I. razine_KURATIVA_sve osigurane osobe

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM409

Neizravno prekrivanje

DM410

Izravno prekrivanje

DM411

Vitalna amputacija

DM412

Devitalizacija pastom

DM413

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal

DM414

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala

DM415

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala

DM416

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više

DM417

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

DM418

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala

DM419

Priprema i punjenje korijenskog kanala tri (3) kanala

DM420

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala

DM422

Vađenje starih punjenja iz korijenskog (1) kanala

DM423

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala

DM424

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala

DM425

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala

DM426

Privremeno zatvaranje – privremeni ispun

DM427

Cementni ispun na 1 plohi

DM428

Cementni ispun na više ploha

DM429

Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub

DM430

Amalgamski ispun – na dvjema plohama

DM431

Amalgamski ispun – na trima plohama

DM432

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM433

Poliranje amalgamskih ispuna

DM434

Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)

DM435

Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)

DM436

Ispun kompositni dvoplošni

DM437

Ispun kompositni troplošni

DM438

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu

DM439

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

DM440

Poliranje kompozitnih ispuna

DM441

Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)

DM442

Lokalna (infiltracijska) anestezija

DM443

Lokalna (provodna) anestezija

DM444

Površinska anestezija (spray)

DM445

Vađenje jednokorjenskog zuba

DM446

Vađenje višekorijenskog zuba

DM447

Ekstrakcija zuba sa separacijom

DM448

Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)

DM449

Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)

DM450

Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)

DM451

Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume

DM452

Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba

DM453

Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba

DM454

Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba

DM455

Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu

DM456

Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)

DM457

Mortalna amputacija (trajni zub)

DM458

Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti

DM460

Prijava prometne nesreće

DM461

Prijava tjelesnog oštećenja

DM462

Prijava ozljede na radu

DM463

Kratki pregled u posebnom dežurstvu

«.

U stavku 2. u podstavku 3. ispred riječi: »fosfatno-cementni« dodaje se riječ: »kompozitni,«.

Članak 2.

Tablice u članku 4. zamjenjuju se tablicama kako slijedi:

»

»DTP »nulte« razine_PROTETIKA«_sve osigurane osobe

Šifra postupka/pomagala

Vrsta postupka

DM609 93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)

DM610 93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)

DM611

Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete

DM612

Skidanje stare krunice po zubu

DM613 93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza

DM614 93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza

DM615 93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza

DM616 93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza

DTP I. razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe

Šifra postupka/pomagala

Vrsta postupka

DM600 93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM601 93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM602 93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja (maksilarna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM603 93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja (mandibularna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM604 93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM605 93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM606 52332

Lijevana nadogradnja, izravno

DM607 52344

Potpuna krunica od kovine

D0007

brušenje

D0008

uzimanje otisaka

D0009

cementiranje

DM608 52342

Fasetirana krunica

D0007

brušenje

D0008

uzimanje otisaka

D0009

cementiranje

DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka/ pomagala

Vrsta postupka

DM500 93008

Totalna proteza – gornja (maksilarna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM501 93008

Totalna proteza – donja (mandibularna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM502 93006

Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM503 93006

Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna)

D0001

Anatomski otisak

D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

Izbor boje i oblika zuba

D0005

Kontrola postave zuba proteze

D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM504 93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – gornje (maksilarne)

DM505 93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – donje (mandibularne)

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija. mijenja se i glasi:

»Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija za doktora dentalne medicine

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

DMO00

Ortodontski pregledZaračunava se za pregled radi donošenja odluke o potrebi ortodontskog liječenja kao i za drugo mišljenje (maksimalno 2 x godišnje)

DMO01

Dijagnostički postupci u ortodonciji*

 

31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake.

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust


13020, 13021, 13023, 31014, 52482,52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline, postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

DMO05

Delairova maska

K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom.

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310,52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca – RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

DMO07

Headgear-potporanj po Delairu

 

52472

Uključuje troškove materijala i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.

DMO08

Reparatura mobilne ortodontske naprave

 

13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.

_______

* ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom

** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator

*** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje

**** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje sa adhezivom, algina.


Popis dijagnostičko-terapijski postupaka dentalne tehnike za ortodonciju

Šifra DTP-a

Naziv DTP-a

Kriterij šifra ortodontske naprave

Opis

DTO01

Lab. rad za izradu studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili fiksnu ortodontsku napravu za 1 čeljust

52491

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.

DTO002

Lab. rad za Headgear 1x tijekom fiksne ortodontske terapije

52492

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi Headgeara – 1x tijekom fiksne ortodontske terapije

DTO03

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

52493

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

DTO04

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)

52494

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljust)

DTO05

Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)

52495

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

DTO06

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52496

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne

DTO07

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52300

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne

DMO08

Lab. rad pri izradi Delairove maske – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52497

Rad i materijal pri izradi Delairove maske – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

DTO09

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52498

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. Tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi zamjenjuje se Tiskanicom potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

U članku 15. stavku 5. pod točkom c) iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

»– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 4 elementa).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/393

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


Tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi 

160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 160 31.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja