Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

NN 160/2013 (31.12.2013.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3374

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 151/2013. od 16. prosinca 2013. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 151/2013.) u članku 6. tabelarni prikaz Pregleda minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila ispravno glasi:

*Broj nastavnih sati propisan je programom kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

1 Nastava se može realizirati na motociklu A1 kategorije prvih pet nastavnih sati.

2 Nastava se može realizirati na motociklu A1 ili A2 kategorije prvih deset nastavnih sati.

3 Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A2 ili A).

4 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 ili A2 ili A kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog mjenjača, a želi polagati vozački ispit za A1 ili A2 ili A kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.

5 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke (automatski prijenos), a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (ručnim) mjenjačem.

6 Ako je kandidat za vozača položio vozački ispit za AM kategoriju.

Broj: 511-01-152-77594/6-2013

Zagreb, 24. prosinca 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

160 31.12.2013 Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače