Odluka o određivanju tijela državne uprave i nositelja javnih ovlasti nadležnih za nadzor nad provedbom međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Europske unije

NN 10/2014 (27.1.2014.), Odluka o određivanju tijela državne uprave i nositelja javnih ovlasti nadležnih za nadzor nad provedbom međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

179

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I NOSITELJA JAVNIH OVLASTI NADLEŽNIH ZA NADZOR NAD PROVEDBOM MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA UTVRĐENIH PRAVNIM AKTIMA EUROPSKE UNIJE

I.

Ovom Odlukom određuju se tijela državne uprave i nositelji javnih ovlasti nadležni za nadzor nad provedbom međunarodnih mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima Europske unije.

II.

Nadzor nad provedbom međunarodnih mjera ograničavanja obavljaju tijela državne uprave te nositelji javnih ovlasti koji su sukladno posebnim propisima nadležni za područje na koje se mjere odnose.

III.

Nadležnost za nadzor nad provedbom pojedinih vrsta međunarodnih mjera ograničavanja utvrđuje se kako slijedi:

1) Zabrane i ograničenja trgovine – zabrane uvoza ili izvoza pojedinih vrsta roba te ograničenja uvjetovana odgovarajućom dozvolom

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 61 06 111

Telefaks: +385 1 61 09 110

web-stranica: http://www.mingorp.hr

E-pošta: ministar@mingo.hr

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 45 69 964

Telefaks: +385 1 45 51 795, +385 1 49 20 149

web-stranica: http://www.mvep.hr

E-pošta: ministarstvo@mvep.hr

MINISTARSTVO FINANCIJA, Carinska uprava

A. Humboldta 4a

10000 Zagreb

Telefon: + 385 1 62 11 300

Telefaks: + 385 1 62 11 011

web-stranica: http://www.mfin.hr

e-pošta: kabinet@mfin.hr

2) Financijska ograničenja – zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora, ograničenja financiranja i financijskih potpora

MINISTARSTVO FINANCIJA

Adresa: Katančićeva 5

10000 Zagreb

Telefon: + 385 1 45 91 333

Telefaks: + 385 1 49 22 583

web-stranica: http://www.mfin.hr

e-pošta: kabinet@mfin.hr

HRVATSKA NARODNA BANKA

Trg hrvatskih velikana 3

10002 Zagreb

Telefon: +385 1 45 64 567

Telefaks: +385 1 45 50 598

web-stranica: http://www.hnb.hr

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Adresa: Miramarska 24b

10000 Zagreb

Telefon: + 385 1 61 73 200

Telefaks: + 385 1 48 11 406

web-stranica: http://www.hanfa.hr

E-pošta: info@hanfa.hr

3) Ograničenja prihvata – zabrane izdavanja viza ili zabrane putovanja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Adresa: Ulica grada Vukovara 33

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 61 22 111

web-stranica: http://www.mup.hr

e-pošta: pitanja@mup.hr; policija@mup.hr

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Telefon.: +385 1 45 69 964

Telefaks: +385 1 45 51 795, +385 1 49 20 149

web-stranica: http://www.mvep.hr

E-pošta: ministarstvo@mvep.hr

IV.

Obveznici primjene restriktivne mjere o primijenjenoj mjeri odmah obavješćuju subjekt prema kojem je mjera primijenjena te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 45 69 964

Telefaks: +385 1 45 51 795, +385 1 49 20 149

web-stranica: http://www.mvep.hr

E-pošta: ministarstvo@mvep.hr

V.

Internetska adresa za informiranje o propisima u području međunarodnih mjera ograničavanja i pojedinim sankcijskim režimima je: www.mvep.hr/sankcije

VI.

Adresa za komuniciranje s Europskom komisijom je:

EUROPEAN COMMISSION

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/11

Urbroj: 50301-21/21-14-2

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.