Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 10/2014 (27.1.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

183

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013. i 23/2013.), u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka, unose se sljedeće izmjene.

1. Pod entitetom »PAPUA NOVA GVINEJA« dodaje se službeno ime, tako da tekst glasi:

PAPUA NOVA GVINEJA
Nezavisna Država
Papua Nova Gvineja

PAPUA NEW GUINEA
Independent State of
Papua New Guinea

PG

PNG

598.

2. Pod entitetom »SOMALIJA« mijenja se službeno ime, tako da tekst glasi:

SOMALIJA
Savezna Republika
Somalija

SOMALIA
Federal Republic of
Somalia

SO

SOM

706.

II.

U Prilog 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka unose se izmjene:

1. Pod entitetom »ČILE« mijenja se brojčana oznaka manje jedinice, tako da tekst glasi:[1]

ČILE

unidad de
fomento

Unidad de
Fomento

CLF

990

41.

2. Pod entitetom »LETONIJA« mijenja se naziv, troslovna i brojčana oznaka valute, tako da tekst glasi:[2]

LETONIJA

euro2

Euro

EUR

978

2.

3. Ispod entiteta »PALAU« dodaje se novi entitet »PALESTINA, DRŽAVA« s pripadajućim tekstom:

PALESTINA,
DRŽAVA

nema vlastitu
valutu

no universal
currency.

4. Pod entitetom »UGANDA« mijenja se brojčana oznaka manje jedinice, tako da tekst glasi:

UGANDA

ugandski šiling

Uganda Shiling

UGX

800

0.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 8-020/01-14/BV

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

[1] Središnja banka Čilea mijenja brojčanu oznaku manje jedinice valute unidad de fomento s 0 na 4. Promjena stupa na snagu 15. ožujka 2014.

[2] Letonija je uvela euro 1. siječnja 2014. Središnja banka Letonije (Bank of Latvia) zamjenjivat će letonske latse (LVL/428/2) za eure.

10 27.01.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 10 27.01.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 10 27.01.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 10 27.01.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 10 27.01.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa