Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 11/2014 (29.1.2014.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

196

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, broj 121/09 i 123/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi:

– u km 3+966 na željezničkoj pruzi R201 Zaprešić-Čakovec

– u km 25+147 na željezničkoj pruzi M302 Osijek-Striz/Vrpolje

– u km 176+201 na željezničkoj pruzi R202 Varaždin-Dalj

– u km 192+895 na željezničkoj pruzi R202 Varaždin-Dalj

– u km 19+786 na željezničkoj pruzi L207 Pleternica-Velika

– u km 408+008 na željezničkoj pruzi M104 Zagreb-Sisak

– u km 89+975 na željezničkoj pruzi R101 Dg-Buzet-Pula

– u km 117+524 na željezničkoj pruzi R101 Dg-Buzet-Pula

– u km 2+894 na željezničkoj pruzi L203 Zagreb Borongaj-Zagreb Istočni kolodvor

– u km 2+922 na željezničkoj pruzi L203 Zagreb Borongaj-Zagreb Istočni kolodvor

– u km 1+187 na željezničkoj pruzi L204 Križevci-Bjelovar-Kloštar

– u km 7+634 na željezničkoj pruzi L204 Križevci-Bjelovar-Kloštar

– u km 55+998 na željezničkoj pruzi L204 Križevci-Bjelovar-Kloštar

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-03/14-01/03

Urbroj: 530-08-14-2

Zagreb, 17. siječnja 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.