Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 11/2014 (29.1.2014.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

204

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) i članka 14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13. i 116/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 49. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 118/13.) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) ovlašćuje ravnatelja Zavoda da može, u postupcima javne nabave u kojima je predmet nabave provođenje usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja, odobriti popust na cijenu police ukoliko se radi o poslovnom subjektu koji zapošljava najmanje 15.000 radnika, osim u slučaju kada je ukupna vrijednost nabave veća od vrijednosti pravnog posla utvrđenog člankom 36. stavkom 3. Statuta Zavoda«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/382

Urbroj: 338-01-01-13-2

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.