Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

NN 12/2014 (31.1.2014.), Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

12 31.01.2014 Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

211

Na temelju članka 54.a točke 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/2008, 121/2010, 25/2012, 118/2012 i 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NOVČANE POMOĆI ZA NEZAPOSLENU OSOBU KOJU JE HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE UKLJUČIO U STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

I.

Visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznosi neto 1.600,00 kuna mjesečno.

II.

Visina novčane pomoći iz točke I. ove Odluke utvrđuje se razmjerno broju dana prisutnosti nezaposlene osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/20
Urbroj: 50301-04/04-14-2
Zagreb, 30. siječnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.