Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

NN 12/2014 (31.1.2014.), Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

212

Na temelju članka 55.a stavka 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/2008, 121/2010, 25/2012, 118/2012 i 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE NOVČANE POMOĆI OSOBI OSIGURANOJ NA PRODUŽENO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ZA STALNE SEZONSKE POSLOVE

I.

Ovom Odlukom uređuje se način utvrđivanja novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje tri sezone ili je prethodno radila tri sezone, bez obzira da li je imala status osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

II.

Novčana pomoć iz točke I. ove Odluke za prva tri mjeseca iznosi 60% bruto plaće koju je osoba iz točke I. ove Odluke ostvarila u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, ali ne može biti niža od iznosa novčane naknade na koju bi ostvarila pravo da je u statusu nezaposlene osobe.

Novčana pomoć za preostalo vrijeme ostvarivanja pomoći iznosi 50% novčane pomoći utvrđene za prva tri mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/21

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 30. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.