Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

NN 12/2014 (31.1.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

MINISTARSTVO FINANCIJA

225

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/09, 35/13 i 158/13) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (»Narodne novine«, br. 38/10, 130/10 i 49/13 – dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 8. briše se stavak 7.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/14-01/44

Urboj: 513-07-21-01/14-02

Zagreb, 17. siječnja 2014.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.