Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 12/2014 (31.1.2014.), Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

238

Usporedbom originalnog teksta Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja objavljenog u »Narodnim novinama« broj 156/13. utvrđeno je da u članku 89. stavku 3. nije objavljena tablica, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 156/13. u članku 89. stavku 3. dodaje se sljedeća tablica:

»

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Djelatnost

Opis

Cijena u kn1.

LAB01

C-reaktivni protein (CRP)

Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti

22,882.

LAB02

Glikozilirani hemoglobin A1C (HbA1c)

Laboratorijska dijagnostika


49,74

«

Klasa: 025-04/13-01/391

Urbroj: 338-01-01-14-2

Zagreb, 24. siječnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

12 31.01.2014 Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja