Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 12/2014 (31.1.2014.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

239

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 154/13., uočena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 154/13., u Popisu pomagala iz članka 3.:

– kod šifri ISO 9999: »061215041901«, »061215041902«, »061215041903«, »061215041904«, »061215041905« i »061215041906« u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om«, broj: »347,44« zamjenjuje se brojem: »347,43«,

– kod šifri ISO 9999: »032112080301«, »032112080302«, »032112080303«, »032112080304«, »032112080305«, »032112080306« i »032112080307« u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om«, broj: »0,94« zamjenjuje se brojem: »0,93«

– kod šifri ISO 9999: »091503121301«, »091503121302«, »091503121303«, »091503121304« i »091503121305« u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om«, broj: »6,342,61« zamjenjuje se brojem: »6.342,61«

– u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om« briše se oznaka: »**«.

Klasa: 025-04/13-01/337

Urbroj: 338-01-01-14-3

Zagreb, 24. siječnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.