Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005

NN 3/2014 (10.1.2014.), Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

61

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 80/2013) i članka 9. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA U SKLADU S ČLANKOM 74. UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 I ČLANKOM 42. UREDBE (EZ) BR. 396/2005

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovaj Pravilnik određuje visinu naknada za: postupak odobravanja aktivnih tvari, safenera i sinergista; postupak registracije sredstava za zaštitu bilja; postupak odobravanja sredstava za zaštitu bilja; postupak određivanja, izmjene i brisanja maksimalnih razina ostataka pesticida; provedbu programa postregistracijske kontrole registriranih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja kojima je izdana dozvola za paralelnu trgovinu; provedbu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani; laboratorijske analize uzoraka sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, tla i drugih predmeta, hrane i hrane za životinje biljnog ili životinjskog podrijetla pri inspekcijskom nadzoru.

Iznosi naknada za postupak odobravanja aktivnih tvari, safenera i sinergista

Članak 2.

(1) Naknade u postupku odobravanja i produljenja odobrenja aktivne tvari, safenera i sinergista, kada je Republika Hrvatska država članica izvjestiteljica (engl. Rapporteur Member State /RMS/) ili država članica suizvjestiteljica (engl. co-Rapporteur Member State /co-RMS/) iznose:

1. Odobravanje i produljenje odobrenja aktivne tvari, safenera i sinergista

Iznosi u kunama
(kn)

RMS

co-RMS

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

30.000,00

12.000,00

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

87.000,00

87.000,00

1.3. toksikološka ocjena

155.000,00

155.000,00

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

32.000,00

32.000,00

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

107.000,00

107.000,00

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

186.000,00

186.000,00

1.7. ekotoksikološka ocjena

186.000,00

186.000,00

1.8. ocjena učinkovitosti

107.000,00

107.000,00

1.9. izrada nacrta izvještaja o procjeni

(eng. Draft Assessment Report /DAR/)

30.000,00

12.000,00

(2) Naknade u postupku ocjene ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista te provjere ekvivalentnosti zaštićenih studija (eng. data matching) iznose:

1. Ocjena ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista

Iznosi u
kunama (kn)

1.1. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

23.000,00

1.2. toksikološka ocjena

600,00

1.3. ekotoksikološka ocjena

600,00

1.4. ocjena pojedine toksikološke ili ekotoksikološke studije

1.600,00

1.5. izrada izvještaja o ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista

3.800,00

2. Provjera ekvivalentnosti zaštićenih studija (eng. data matching)

Iznosi u
kunama (kn)

2.1. provjera ekvivalentnosti studija pojedinog područja ocjene

1.500,00

2.2. izrada izvještaja o ekvivalentnosti zaštićenih studija

800,00

Iznosi naknada za postupak registracije sredstava za zaštitu bilja

Članak 3.

(1) Naknade u postupku registracije i produljenja registracije sredstva za zaštitu bilja, kada je Republika Hrvatska država članica koja razmatra zahtjev u Južnoj zoni (engl. zonal Rapporteur Member State /zRMS/) ili u svim zonama (engl. interzonal Rapporteur Member State /izRMS/), odnosno kada je Republika Hrvatska dotična država članica (engl. concerned Member State /cMS/) iznose:

1. Registracija i produljenje registracije sredstva za zaštitu bilja s jednom aktivnom tvari

Iznosi u kunama
(kn)

zRMS / izRMS

cMS

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

18.000,00

3.000,00

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

20.000,00

3.000,00

1.3. toksikološka ocjena

25.000,00

4.000,00

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

17.000,00

2.500,00

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

25.000,00

2.500,00

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

25.000,00

4.500,00

1.7. ekotoksikološka ocjena

25.000,00

5.000,00

1.8. ocjena učinkovitosti

25.000,00

5.000,00

1.9. izrada izvještaja za registraciju

23.000,00

3.000,00

2. Registracija i produljenje registracije sredstva za zaštitu bilja – za svaku dodatnu aktivnu tvar

Iznosi u kunama
(kn)

zRMS/izRMS

cMS

2.1. provjera potpunosti dokumentacije

7.000,00

1.500,00

2.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

10.000,00

1.500,00

2.3. toksikološka ocjena

12.000,00

1.500,00

2.4. ocjena izloženosti primjenitelja

8.500,00

1.500,00

2.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

12.000,00

1.500,00

2.6. ocjena ponašanja u okolišu

12.000,00

2.500,00

2.7. ekotoksikološka ocjena

12.500,00

2.500,00

2.8. ocjena učinkovitosti

12.000,00

2.500,00

2.9. izrada izvještaja za registraciju

11.500,00

1.500,00

(2) Naknade u postupku uzajamnog priznavanja registracije sredstva za zaštitu bilja iznose:

1. Uzajamno priznavanje registracije sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

3.000,00

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

3.000,00

1.3. toksikološka ocjena

4.000,00

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

2.500,00

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

2.500,00

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

4.500,00

1.7. ekotoksikološka ocjena

5.000,00

1.8. ocjena učinkovitosti

5.000,00

1.9. izrada izvještaja za registraciju

3.000,00

(3) Naknade u postupku ukidanja/povlačenja, izmjene i/ili dopune registracije sredstva za zaštitu bilja iznose:

1. Ukidanje/povlačenje, izmjena i/ili dopuna registracije sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

3.000,00

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

3.000,00

1.3. toksikološka ocjena

4.000,00

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

2.500,00

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

2.500,00

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

4.500,00

1.7. ekotoksikološka ocjena

5.000,00

1.8. ocjena učinkovitosti

5.000,00

1.9. izrada izvještaja o ukidanju/povlačenju, izmjeni i/ili dopuni registracije

3.000,00

(4) Naknade u postupku ocjene istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja iznose:

1. Ocjena istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u kunama (kn)

1.1. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

8.000,00

1.2. toksikološka ocjena

4.000,00

1.3. ekotoksikološka ocjena

4.500,00

1.4. izrada izvještaja o istovjetnosti

1.500,00

(5) Naknade u postupku registracije identičnog sredstva za zaštitu bilja iznose:

1. Registracija identičnog sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

12.000,00

1.2. izrada izvještaja za registraciju

3.000,00

2. Za ocjenu ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista, provjeru ekvivalentnosti zaštićenih studija (eng. data matching) i ocjenu istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja primjenjuju se iznosi naknada iz članka 2. stavka 2. točki 1. i 2. ovoga Pravilnika te članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(6) Naknade u postupku proširenja registracije sredstva za zaštitu bilja za male namjene iznose:

1. Proširenje registracije sredstva za zaštitu bilja za male namjene

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

200,00

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

200,00

1.3. toksikološka ocjena

200,00

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

200,00

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

1.000,00

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

200,00

1.7. ekotoksikološka ocjena

200,00

1.8. ocjena učinkovitosti

1.500,00

1.9. izrada izvještaja za registraciju sredstva za male namjene

200,00

(7) Naknade u postupku ponovne ocjene sredstva za zaštitu bilja na temelju članka 80. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 iznose:

1. Ponovna ocjena sredstva s jednom aktivnom tvari

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

7.000,00

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

5.000,00

1.3. toksikološka ocjena

5.500,00

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

3.500,00

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

3.500,00

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

5.000,00

1.7. ekotoksikološka ocjena

4.000,00

1.8. ocjena učinkovitosti

4.000,00

1.9. izrada izvještaja za registraciju

4.000,00

2. Ponovna ocjena sredstva s više aktivnih tvari – za svaku dodatnu aktivnu tvar

Iznosi u kunama (kn)

2.1. provjera potpunosti dokumentacije

1.000,00

2.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

1.500,00

2.3. toksikološka ocjena

1.000,00

2.4. ocjena izloženosti primjenitelja

1.000,00

2.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

2.000,00

2.6. ocjena ponašanja u okolišu

2.000,00

2.7. ekotoksikološka ocjena

1.000,00

2.8. ocjena učinkovitosti

1.500,00

2.9. izrada izvještaja za registraciju

500,00

Iznosi naknada za postupak odobravanja sredstava za zaštitu bilja

Članak 4.

(1) Naknade u postupku izdavanja dozvole za paralelnu trgovinu sa svrhom stavljanja sredstva za zaštitu bilja na tržište Republike Hrvatske iznose:

1. Dozvola za paralelnu trgovinu – za stavljanje sredstva za zaštitu bilja na tržište Republike Hrvatske

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

5.000,00

1.2. izrada stručnog mišljenja

800,00

2. Za ocjenu istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja primjenjuju se iznosi naknada iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Naknade u postupku izdavanja dozvole za paralelnu trgovinu bez mogućnosti stavljanja sredstva za zaštitu bilja na tržište Republike Hrvatske (za krajnjeg korisnika) iznose:

1. Dozvola za paralelnu trgovinu – za krajnjeg korisnika

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

150,00

1.2. ocjena istovjetnosti sredstva i izrada stručnog mišljenja

600,00

Iznosi naknada za postupak određivanja, izmjene i brisanja maksimalnih razina ostataka pesticida (MDK)

Članak 5.

Naknade u postupku određivanja, izmjene i brisanja MDK po jednom proizvodu iznose:

1. Određivanje, izmjena i brisanje MDK po jednom proizvodu

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

3.000,00

1.2. ocjena analitičkih metoda ili prijedlog nove analitičke metode (ocjena studija)

2.000,00

1.3. ocjena studija iz područja ostataka (ocjena metabolizma, učinci prerade, plodored)

8.000,00

1.4. određivanje najvišeg dnevnog unosa (ADI) ili akutne referentne doze (ARfD)

4.000,00

1.5. ocjena toksikoloških studija

8.000,00

1.6. ocjena pokusa na ostatke pesticida (eng. residue trials)

5.000,00

1.7. određivanje MDK

2.000,00

1.8. postupak ekstrapolacije

1.000,00

1.9. procjena rizika za potrošače

2.500,00

1.10. izrada izvješća o ocjeni za MDK

800,00

Iznosi naknada za administrativne izmjene i/ili dopune rješenja o registraciji ili dozvoli za sredstvo za zaštitu bilja

Članak 6.

Naknade za administrativne izmjene i/ili dopune rješenja o registraciji ili dozvoli za sredstvo za zaštitu bilja iznose:

1. Naknade za administrativne izmjene i/ili dopune rješenja o registraciji ili dozvoli za sredstvo za zaštitu bilja

Iznosi u kunama (kn)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

700,00

1.2. izmjena i/ili dopuna izvještaja za registraciju (u slučaju kada se ne traži ocjena novih studija)

800,00

1.3. izmjena i/ili dopuna stručnog mišljenja

200,00

Iznos naknada za izradu stručnih mišljenja

Članak 7.

Ako se u postupku rješavanja zahtjeva utvrdi da je potrebno izraditi dodatno stručno mišljenje za koje nije predviđena određena naknada, u tom slučaju naknada iznosi 200,00 do 2.000,00 kuna za pojedino stručno mišljenje ovisno o složenosti i opsegu utrošenog rada.

Plaćanje naknada

Članak 8.

(1) Uz zahtjeve koji se rješavaju kao upravni postupak obvezno se prilaže upravna pristojba.

(2) Uz zahtjeve koji obuhvaćaju provjeru potpunosti dokumentacije obvezno se prilaže dokaz o uplati naknade za provjeru potpunosti dokumentacije.

(3) Na dokazu o uplati naknade za provjeru potpunosti dokumentacije mora biti navedena svrha uplate koja obvezno mora sadržavati ispravan naziv i/ili šifru aktivne tvari, safenera, sinergista ili sredstva za zaštitu bilja te datum uplate.

(4) Naknade iz članaka 2. do 7. ovoga Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva i prihod su osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, naknade za provjeru potpunosti dokumentacije iz članka 2. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1.; članka 3. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1., stavka 2. točke 1. podtočke 1.1.; stavka 3. točke 1. podtočke 1.1., stavka 5. točke 1. podtočke 1.1., stavka 6. točke 1. podtočke 1.1., stavka 7. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1.; članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1., stavka 2. točke 1. podtočke 1.1., članka 5. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1. i članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1. prihod su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se u punom iznosu, bez mogućnosti smanjivanja pojedine naknade.

(6) Račun u korist kojeg se uplaćuje naknada iz stavka 5. ovoga članka je HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. U polje »model« upisuje se oznaka modela »HR65«. U polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj 7005-493-OIB (osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta u duljini jedanaest znamenaka), a za osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske 7005-493-1079.

(7) Naknade iz članaka 2. do 7. ovoga Pravilnika naplaćuju se od podnositelja zahtjeva samo za ona područja procjene rizika i ocjene dokumentacije te stručna mišljenja za koja osobe koje obavljaju poslove ili pružaju usluge utvrde da su neophodno potrebna.

(8) Za registraciju sredstva za zaštitu bilja namijenjenog samo za neprofesionalne korisnike (amatere) koje zadovoljava propisane kriterije za odobravanje sredstva za zaštitu bilja neprofesionalnim korisnicima, naknade iz članaka 2. do 7. ovoga Pravilnika mogu se smanjiti 10 – 60 %.

(9) Ovisno o kategoriji aktivne tvari, safenera i sinergista te sredstva za zaštitu bilja, koji predstavljaju manji rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, određene se naknade iz članaka 2. do 7. ovoga Pravilnika mogu smanjiti 10 – 60%.

(10) Naknade iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se smanjiti 10 – 60% ako zahtjev za određivanje, izmjene ili brisanje MDK podnose udruge ili ostale interesne skupine ili pojedinci u svrhu zaštite potrošača.

(11) Naknade koje su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada podnositelj zahtjeva plaća u punom iznosu i izravno na račun tih osoba nakon primitka njihovog predračuna.

(12) Predračun koji se upućuje podnositelju zahtjeva obvezno mora sadržavati podatak o područjima procjene rizika koji se ocjenjuju, podatak o visini naknade svakog pojedinog područja procjene rizika koji se ocjenjuje te ukupan iznos naknada bez i s uračunatim porezom na dodanu vrijednost. Na predračunu obvezno mora biti naveden ispravan naziv i/ili šifra aktivne tvari, safenera, sinergista ili sredstva za zaštitu bilja.

(13) Ako podnositelj zahtjeva ne plati naknade osobama koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada, o tome će te osobe službeno obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

(14) Osobe koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada dužne su nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede kao sastavni dio nacrta izvještaja o procjeni aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaja o ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaja o ekvivalentnosti zaštićenih studija, izvještaja za registraciju sredstva za zaštitu bilja, izvještaja o ukidanju/povlačenju, izmjeni i/ili dopuni registracije sredstva za zaštitu bilja, izvještaja o istovjetnosti i stručnog mišljenja za sredstvo za zaštitu bilja te izvješća o ocjeni za MDK, dostaviti i kopiju predračuna upućenog podnositelju zahtjeva da plati naknade za procjenu rizika i ocjenu dokumentacije svakog pojedinog područja ocjene.

(15) Osobe koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada neće izraditi nacrt izvještaja o procjeni aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaj o ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaj o ekvivalentnosti zaštićenih studija, izvještaj o istovjetnosti sredstva, izvješće o ocjeni za MDK i stručna mišljenja ako nisu uplaćeni propisani iznosi naknada.

Iznos naknade za provedbu programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja i Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani

Članak 9.

(1) Naknadu za provođenje programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja te provedbu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani plaća podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja, odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o dozvoli za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka po pojedinom zahtjevu za registraciju sredstva ili dozvolu za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja iznosi 25.000,00 kuna i prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka za sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena profesionalnim korisnicima, a zadovoljavaju propisane kriterije za odobravanje sredstva za zaštitu bilja i neprofesionalnim korisnicima (amaterima), naknade iz stavka 2. ovoga članka mogu se smanjiti 10 – 60%.

(4) Podnositeljima zahtjeva koji podnesu zahtjev za registraciju ili dozvolu sredstva za zaštitu bilja koje predstavlja manji rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, naknade iz stavka 2. ovoga članka mogu se smanjiti 10 – 60%.

(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, naknada se ne plaća za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari koje su odobrene u ekološkoj proizvodnji bilja sukladno posebnom propisu Europske unije o ekološkoj proizvodnji bilja, sredstva koja su u postupku izdavanja dozvole za paralelnu trgovinu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika i sredstva za zaštitu bilja koja zadovoljavaju propisane kriterije za odobravanje sredstva za zaštitu bilja samo neprofesionalnim korisnicima (amaterima).

(6) Račun u korist kojeg se uplaćuje naknada iz stavka 2. ovoga članka je HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. U polje »model« upisuje se oznaka modela »HR65«. U polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj 7005-507-OIB (osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta u duljini jedanaest znamenaka), a za osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske 7005-507-1079.

(7) Podnositelj zahtjeva je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvu poljoprivrede nakon zaprimanja obavijesti Ministarstva da će izdati rješenje o registraciji sredstva ili rješenje o dozvoli za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja.

(8) Na dokazu o uplati naknade iz stavka 2. ovoga članka mora biti navedena svrha uplate koja obvezno mora sadržavati ispravan naziv i/ili šifru aktivne tvari, safenera, sinergista ili sredstva za zaštitu bilja te datum uplate.

Naknade za laboratorijske analize

Članak 10.

(1) Naknade za laboratorijske analize uzoraka sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, tla i drugih predmeta, hrane i hrane za životinje biljnog ili životinjskog podrijetla pri inspekcijskom nadzoru iznose od 500,00 do 6.000,00 kuna po jednom uzorku ovisno o složenosti analize i stvarnim troškovima analize.

(2) Naknade za laboratorijske analize sredstava za zaštitu bilja pri inspekcijskom nadzoru sredstava za zaštitu bilja snosi vlasnik rješenja o registraciji ili dozvoli sredstva za zaštitu bilja, ako sredstvo za zaštitu bilja nije u skladu s rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja.

(3) Naknade za analizu hrane i hrane za životinje biljnog ili životinjskog podrijetla za određivanje MDK snose subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje u slučaju nesukladnosti s propisanim MDK vrijednostima.

(4) Naknade za analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, hrane i hrane za životinje, tla i drugih predmeta na prisutnost ostataka sredstava za zaštitu bilja pri inspekcijskom nadzoru snosi vlasnik bilja, biljnih proizvoda, proizvoda životinjskog podrijetla, hrane i hrane za životinje te vlasnik/korisnik zemljišta ili drugih predmeta, ako se utvrdi nepravilna primjena sredstva za zaštitu bilja.

Naknade koje su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada

Članak 11.

Naknade koje su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada uvećavaju se za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 94/2007, 36/2010, 55/2010 i 38/2013), osim članaka 5., 6., 7. i 8. koji ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa kojim se uređuju naknade za: izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice; stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida koje obavljaju ovlaštene ispitne stanice; izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica i polaganje ispita; redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida i izdavanje znaka o obavljenom pregledu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/13-01/102

Urbroj: 525-09/0020-13-12

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

3 10.01.2014 Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005 3 10.01.2014 Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005 3 10.01.2014 Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005