Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

NN 3/2014 (10.1.2014.), Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

65

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, broj 25/2013) ministra zdravlja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodiru s hranom.

Članak 2.

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, obvezna je Ministarstvu zdravlja prijaviti djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom putem obrasca koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Obveza prijave iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na one proizvode (materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom) koji su uvezeni, proizvedeni i distribuirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/187

Urbroj: 534-09-1-1-1/5-13-02

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

OBRAZAC ZA PRIJAVU DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I UVOZA MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM
sukladno članku 5. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine« broj 25/2013)

1. VRSTA PRIJAVE (označiti):

o Prva prijava

o Prijava promjene i dopune podataka

o Prijava brisanja odnosno okončanja djelatnosti

2. PODACI O SUBJEKTU:

Naziv subjekta


Adresa (ulica i kućni broj)           

   

Mjesto i poštanski broj


OIB


Matični broj (MB)

                                                              

Telefon


Fax


E-mail

                                                                     

Kontakt osoba:

                                                                                                                          

3. DJELATNOST KOJU OBAVLJA SUBJEKT (označiti):

o Proizvodi materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom

o Uvozi materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz trećih zemalja

o Distribuira materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz Europske unije

4. VRSTE MATERIJALA KOJE SUBJEKT PROIZVODI/UVOZI/DISTRIBUIRA (označiti):

Aktivni i inteligentni materijali

(Uredba 450/2009 o aktivnim i inteligentnim materijalima)

                  

Ljepila

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Keramika

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenim od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 62/13)


Pluto

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Guma

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Staklo

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Metali i slitine

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Papir i karton

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Plastika

(Uredba 10/2011 o plastičnim materijalima)


Reciklirana plastika

(Uredba 282/2008 o recikliranoj plastici)


Tiskarske boje

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Regenerirana celuloza

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenim od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 62/13)


Silikoni

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Tekstil

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Lakovi i premazi

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Vosak

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Drvo

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)


Drugo (navesti)


5. VRSTA PROIZVODA KOJU SUBJEKT PROIZVODI/UVOZI/ DISTRIBUIRA (označiti):

Kuhinjsko posuđe


Kuhinjski pribor i pomagala


Dječje posuđe


Dječji pribor

                    

Posuđe i pribor za jednokratnu uporabu


Filmovi i folije


Vrećice


Kartonska ambalaža (kutije za dostavu hrane….)                               


Spremnici, cisterne, galoni i ostala veća oprema


Drugo (navesti)


6. PRODAJA PUTEM INTERNETA (označiti):


DA           

NE    

Internet prodaja                                                                          Ukoliko je odgovor da, molimo da u nastavku upišete traženo:

Internet adresa                                                                             

                           

Prilog:

o Izvod iz sudskog registra ili obrtničkog registra

o Upravna pristojba po Zakon o upravnim pristojbama

Datum: _______________________

Obrazac ispunio (ime i prezime):                                               

Potpis:                

Pečat

3 10.01.2014 Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom 3 10.01.2014 Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom