Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

NN 4/2014 (14.1.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

76

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 22/13 i 54/13.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2013. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (»Narodne novine« br. 78/13, 114/13 i 137/13), u članku 5. Tablica br. 1 mijenja se i glasi:

Tablica br. 1

Red.
broj

Županijska uprava za ceste

Sredstva za automatske
brojače prometa

Ujednačavanje redovnog
održavanja

Izvanredno održavanje,
građenje i modernizacija

Ukupno
kn

1

2

3

4

5

6

1.

Zagrebačke županije

240.000


4.500.000

4.740.000

2.

Krapinsko-zagorske županije2.500.000

2.500.000

3.

Sisačko-moslavačke županije


803.652

8.196.348

9.000.000

4.

Karlovačke županije

315.000


6.000.000

6.315.000

5.

Varaždinske županije3.000.000

3.000.000

6.

Koprivničko-križevačke županije

180.000


4.500.000

4.680.000

7.

Bjelovarsko-bilogorske županije6.000.000

6.000.000

8.

Primorsko-goranske županije

225.000


2.500.000

2.725.000

9.

Ličko-senjske županije


17.043.972

3.956.028

21.000.000

10.

Virovitičko-podravske županije4.500.000

4.500.000

11.

Požeško-slavonske županije

420.000


3.000.000

3.420.000

12.

Brodsko-posavske županije

225.000


3.000.000

3.225.000

13.

Zadarske županije

480.000


6.000.000

6.480.000

14.

Osječko-baranjske županije4.000.000

4.000.000

15.

Šibensko-kninske županije5.000.000

5.000.000

16.

Vukovarsko-srijemske županije4.000.000

4.000.000

17.

Splitsko-dalmatinske županije

345.000


4.000.000

4.345.000

18.

Istarske županije

465.000


4.000.000

4.465.000

19.

Dubrovačko-neretvanske županije2.000.000

2.000.000

20.

Međimurske županije

315.000


1.500.000

1.815.000

UKUPNO

3.210.000

17.847.624

82.152.376

103.210.000

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/48

Urbroj: 530-08-1-13-12

Zagreb, 30. prosinca 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

4 14.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini 4 14.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini