Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

NN 4/2014 (14.1.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

4 14.01.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

77

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OČUVANJU I ODRŽIVOJ UPORABI BILJNIH GENETSKIH IZVORA

Članak 1.

U Pravilniku o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (»Narodne novine« broj 89/2009) u članku 4. stavku 2. riječi: », a donosi Vlada Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/117

Urbroj: 525-09/1165-13-1

Zagreb, 10. prosinca 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.