Odluka određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

NN 5/2014 (15.1.2014.), Odluka određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

5 15.01.2014 Odluka određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

87

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/2013) ministar rada i mirovinskoga sustava u suradnji s ministrom financija, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

I.

Odlukom o određivanju visine naknade (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima.

II.

Naknada iz točke I. ove Odluke iznosi 2,50 kn po članu obveznog mirovinskog fonda.

III.

Obračun naknade iz točke II. ove Odluke obavlja se na dnevnoj osnovi, prema prosječnom broju članova u obveznom mirovinskom fondu u mjesecu za koji se zaračunava naknada, a račun se ispostavlja do osmog u mjesecu za prethodni mjesec.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/13-01/326
Urbroj: 524-04-01-01/1-14-4
Zagreb, 15. siječnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.