Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

NN 5/2014 (15.1.2014.), Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

89

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, broj 63/2007, 35/2008 i 56/2010), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O POPISU POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva Komisije 2006/140/EZ od 20. prosinca 2006. godine o izmjenama Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja sulfuril fluorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 414, 30. 12. 2006.)

– Direktiva Komisije 2007/20/EZ od 3. travnja 2007. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja diklofluanida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 94, 4. 4. 2007.)

– Direktiva Komisije 2007/69/EZ od 29. studenoga 2007. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja difetialona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 312, 30. 11. 2007.)

– Direktiva Komisije 2008/15/EZ od 15. veljače 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća s ciljem uvrštavanja klotianidina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 42, 16. 2. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/16/EZ od 15. veljače 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća s ciljem uvrštavanja etofenproksa kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 42, 16. 2. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/75/EZ od 24. srpnja 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja ugljikovog dioksida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 25. 7. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/77/EZ od 25. srpnja 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiametoksama kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 198, 26. 7. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/78/EZ od 25. srpnja 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja propikonazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 26. 7. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/79/EZ od 28. srpnja 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja IPBC kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 200, 29. 7. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/80/EZ od 28. srpnja 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja cikloheksilhidroksidiazen 1-oksida, kalijeve soli (K-HDO) kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 200, 29. 7. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/81/EZ od 29. srpnja 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja difenakuma kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 30. 7. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/85/EZ od 5. rujna 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiabendazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 6. 9. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/86/EZ od 5. rujna 2008. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tebukonazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 6. 9. 2008.)

– Direktiva Komisije 2009/84/EZ od 28. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja sulfuril fluorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 30. 7. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/85/EZ od 29. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja kumatetralila kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 30. 7. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/86/EZ od 29. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja fenpropimorfa kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 30. 7. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/87/EZ od 29. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja indoksakarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 30. 7. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/88/EZ od 30. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiakloprida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 199, 31. 7. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/89/EZ od 30. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dušika kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 199, 31. 7. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/91/EZ od 31. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dinatrijevog teraborata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 1. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/92/EZ od 31. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja bromadiolona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 1. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/93/EZ od 31. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja alfakloraloze kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 1. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/94/EZ od 31. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja borne kiseline kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 1. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/95/EZ od 31. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja aluminijevog fosfida koji otpušta fosfin kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 1. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/96/EZ od 31. srpnja 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dinatrijevog oktaborat tetrahidrata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 1. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/98/EZ od 4. kolovoza 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja borovog oksida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 203, 5. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/99/EZ od 4. kolovoza 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja klorofacinona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 203, 5. 8. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/150/EZ od 27. studenoga 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja flokumafena kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 28. 11. 2009.)

– Direktiva Komisije 2009/151/EZ od 27. studenoga 2009. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja tolifluanida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 28. 11. 2009.)

– Direktiva Komisije 2010/5/EU od 8. veljače 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja akroleina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 36, 9. 2. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/7/EZ od 9. veljače 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja magnezijevog fosfida koji oslobađa fosfin kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/8/EU od 9. veljače 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja varfarin natrija kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/9/EU od 9. veljače 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi proširenja uvrštenja aktivne tvari aluminijevog fosfida koji oslobađa fosfin iz Priloga I. toj Direktivi na vrstu pripravka 18 kako je utvrđeno u njezinom Prilogu V. (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/10/EU od 9. veljače 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja brodifakuma kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/11/EU od 9. veljače 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja varfarina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/50/EU od 10. kolovoza 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dazometa kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 210, 11. 8. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/51/EU od 11. kolovoza 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja N,N-dietil-meta-toluamida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 211, 12. 8. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/71/EU od 4. studenoga 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja metroflutrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 288, 5. 11. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/72/EU od 4. studenoga 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja spinosada kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 288, 5. 11. 2010.)

– Direktiva Komisije 2010/74/EU od 9. studenoga 2010. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi proširenja uvrštenja aktivne tvari ugljikovog dioksida iz njezinog Priloga I. na vrstu pripravaka 18 (Tekst značajan za EGP) (SL L 292, 10. 11. 2010.)

– Direktiva Komisije 2011/10/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja bifentrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 34, 9. 2. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/11/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetata kao aktivne tvari u njezine Priloge I. i I.A (Tekst značajan za EGP) (SL L 34, 9. 2. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/12/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja fenoksikarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 34, 9. 2. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/13/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja nonan kiseline kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 34, 9. 2. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/66/EU od 1. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 175, 2. 7. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/67/EU od 1. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja abamektina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 175, 2. 7. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/69/EU od 1. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja imidakloprida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 175, 2. 7. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/71/EU od 26. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja kreozota kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 195, 27. 7. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/78/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tvari Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14, soj: AM65-52 kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 243, 21. 9. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/79/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja fipronila kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 243, 21. 9. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/80/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja lambda-cihalotrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 243, 21. 9. 2011.)

– Direktiva Komisije 2011/81/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja deltametrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 243, 21. 9. 2011.)

– Direktiva Komisije 2012/2/EU od 9. veljače 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja bakar (II) oksida, bakar (II) hidroksida i baznog bakar karbonata kao aktivnih tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2012.),

– Direktiva Komisije 2012/3/EU od 9. veljače 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja bendiokarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/14/EU od 8. svibnja 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja metil nonil ketona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 9. 5. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/15/EU od 8. svibnja 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja ekstrakta margoze kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 9. 5. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/16/EU od 10. svibnja 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja klorovodične kiseline kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 124, 11. 5. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/20/EU od 6. srpnja 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja flufenoksurona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 177, 7. 7. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/22/EU od 22. kolovoza 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja DDA-karbonata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 227, 23. 8. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/38/EU od 23. studenoga 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja cis-trikoz-9-ena kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 326, 24. 11. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/40/EU od 26. studenoga 2012. o ispravku Priloga I. Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 27. 11. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/41/EU od 26. studenoga 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća kako bi se uvrštenje aktivne tvari nonanske kiseline u Prilogu I. toj Direktivi proširilo na vrste pripravaka 2 (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 27. 11. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/42/EU od 26. studenoga 2012. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja cijanovodika kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 27. 11. 2012.)

– Direktiva Komisije 2012/43/EU od 26. studenoga 2012. godine o izmjeni određenih naslova Priloga I. Direktivi 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 27. 11. 2012.)

– Direktiva Komisije 2013/3/EU od 14. veljače 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi proširenja uvrštavanja aktivne tvari tiametoksama u njezin Prilog I. za vrstu pripravka 18 (SL L 44, 15. 2. 2013.)

– Direktiva Komisije 2013/4/EU od 14. veljače 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja didecildimetil amonijevog klorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 44, 15. 2. 2013.)

– Direktiva Komisije 2013/5/EU od 14. veljače 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja piriproksifena kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 44, 15. 2. 2013.)

– Direktiva Komisije 2013/6/EU od 20. veljače 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja diflubenzurona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 48, 21. 2. 2013.)

– Direktiva Komisije 2013/7/EU od 21. veljače 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja alkil (C12-16) dimetil-benzil amonijevog klorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 49, 22. 2. 2013.)

– Direktiva Komisije 2013/27/EU od 17. svibnja 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja klorfenapira kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 135, 22. 5. 2013.)

– Direktiva Komisije 2013/41/EU od 18. srpnja 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštenja 1R-trans fenotrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 196, 19. 7. 2013.)

– Direktiva Komisije 2013/44/EU od 30. srpnja 2013. godine o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja mljevenog klipa kukuruza kao aktivne tvari u prilozima I. i I.A (SL L 204, 31. 7. 2013.)

Članak 3.

Popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima utvrđen je u Prilogu I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima niskoga rizika utvrđen je u Prilogu I.A koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Popis osnovnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima utvrđen je u Prilogu I.B koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (»Narodne novine« broj 90/08., 28/09., 36/10., 31/11., 32/12.i 26/13.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/206

Urbroj: 534-10-1-1/1-14-1

Zagreb, 9. siječnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.


PRILOG I.

POPIS POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA


PRILOG I. A

POPIS POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA NISKOGA RIZIKA*

Br.

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv
Identifikacijski broj

Minimalna čistoća

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje

Prestanak uvrštenja

Vrsta pripravka

Posebne odredbe *

1.

Ugljikov dioksid

Ugljikov dioksid

EC br: 204-696-9

CAS br: 124-38-9

990 ml/l

1. studenoga 2009.

31. listopada 2011.

31. listopada 2019.

14

Za uporabu samo u gotovim spremnicima za plin koji se koriste zajedno sa zamkom.

2.

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetat


(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-il acetat

EZ br.: nema

CAS br.: 30507-70-1


977 g/kg1. veljače 2013.


31. siječnja 2015.


31. siječnja 2023.

19


Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima:

(1) Samo za zamke koje sadrže maksimalno 2 mg (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetata za upotrebu u zatvorenim prostorima.

(2) U deklaracijama za biocidne pripravke koji sadrže (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetat navedeno je da se ti pripravci smiju koristiti samo u zatvorenim prostorima i da se ne smiju koristiti u prostorima u kojima se drži raspakirana hrana ili hrana za životinje.

3.

Mljeveni klip kukuruza

Nije dodijeljen

1 000 g/kg

1. veljače 2015.

31. siječnja 2017.

31. siječnja 2025.

14

Ministarstvo će odobriti pripravak samo za uporabu u obliku peleta na suhim mjestima.

*U svrhu provedbe jedinstvenih načela iz Priloga VI Uredbe (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvještaja o procjeni rizika dostupni su na službenim mrežnim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


PRILOG I. B

POPIS OSNOVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA*

*Uvrštavanje osnovnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima u ovaj Prilog izvršit će se nakon donošenja odgovarajućih odluka na razini Europske unije o uvrštavanju osnovnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima.

5 15.01.2014 Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima 5 15.01.2014 Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima 5 15.01.2014 Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima