Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije

NN 6/2014 (17.1.2014.), Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

94

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

UREDBU

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE PREKO KOJIH JE DOPUŠTEN UVOZ OTPADA U EUROPSKU UNIJU I IZVOZ OTPADA IZ EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom, sukladno članku 55. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), određuju granični prijelazi na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije.

Članak 2.

Uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije dopušten je preko sljedećih graničnih prijelaza na području Republike Hrvatske:

1. Između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine:

– cestovni granični prijelazi: Županja, Stara Gradiška, Ličko Petrovo Selo, Kamensko, Slavonski Šamac, Vinjani Donji i Nova Sela,

– željeznički granični prijelazi: Metković, Slavonski Šamac i Volinja.

2. Između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore:

– cestovni granični prijelaz: Karasovići.

3. Između Republike Hrvatske i Republike Srbije:

– cestovni granični prijelazi: Bajakovo, Ilok i Erdut,

– željeznički granični prijelaz: Tovarnik.

4. Pomorski granični prijelazi: Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik.

5. Riječni granični prijelazi: Vukovar i Osijek.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti odredba članka 11. Uredbe o prekograničnom prometu otpadom (»Narodne novine«, br. 69/2006, 17/2007 i 39/2009).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/158

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 16. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.