Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova

NN 6/2014 (17.1.2014.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

96

Na temelju članka 78. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA MEĐUSEKTORSKU KOORDINACIJU ZA NACIONALNI SUSTAV ZA PRAĆENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

I.

Osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo se osniva za potrebe praćenja izrade izvješća o emisijama stakleničkih plinova, uključujući i uklanjanje pomoću odliva, davanja mišljenja na ta izvješća te sudjelovanja u pregledu tih izvješća.

Poslovi iz stavka 1. ove točke su:

– priprema i dostava podataka iz sektora potrebnih za izračun emisija stakleničkih plinova sukladno zadanoj metodologiji,

– pregled izračuna emisija stakleničkih plinova iz sektora,

– kontrola pouzdanosti, konzistentnosti i transparentnosti podataka iz sektora,

– pregled i pomoć pri davanju odgovora na primjedbe stručnjaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime i Europske komisije, vezano za godišnju kontrolu Inventara emisija stakleničkih plinova,

– sudjelovanje na periodičnom pregledu Inventara emisija stakleničkih plinova, davanje odgovora na pitanja stručnjaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, vezano za izvore, pouzdanost i konzistentnost podataka iz sektora,

– pregled Izvješća o godišnjoj ili periodičnoj reviziji Inventara emisija stakleničkih plinova,

– pregled i davanje mišljenja o preporukama stručnjaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime o unaprjeđenju podataka iz sektora, uspostavljanju i primjeni nacionalnih faktora emisija i drugo,

– osiguravanje kvalitete podataka emisija i nadzor na nacionalnoj razini, kvantifikacija nesigurnosti, izvještavanje u cilju promicanja transparentnosti,

– razmatranje opcija i davanje prijedloga o metodologiji i razini izvješćivanja,

– razmatranje opcija i davanje prijedloga o izvođenju rekalkulacije izračuna emisija,

– unaprjeđenje kvalitete podataka o aktivnosti, unaprjeđenje faktora emisija i metodologije izračuna,

– drugi poslovi po potrebi.

III.

U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– Višnja Grgasović, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, predsjednica;

– Melita Zdilar, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, zamjenica predsjednice;

– Vlatka Palčić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, članica;

– Sanja Krnić Bastać, Ministarstvo poljoprivrede, članica;

– Kristina Bosnić Vanjek, Ministarstvo poljoprivrede, članica;

– Igor Hasl, Ministarstvo poljoprivrede, član;

– Vjekoslav Marijanović, Ministarstvo poljoprivrede, član;

– Dunja Barišić, Ministarstvo poljoprivrede, članica;

– Tomislav Delipetar, Ministarstvo unutarnjih poslova, član;

– Damir Tomasović, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član;

– mr. sc. Ružica Jurić, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, članica;

– Ivan Benković, Ministarstvo gospodarstva, član;

– mr. sc. Vesna Koletić, Državni zavod za statistiku, članica;

– Mira Šimanović, Državni zavod za statistiku, članica;

– Jasna Pugar, Državni zavod za statistiku, članica;

– Mustafa Elezović, Državni zavod za statistiku, član;

– Laila Gumhalter Malić, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– Milena Grgić, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– Andreja Steinberger, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– Dino Križnjak, Agencija za zaštitu okoliša, član;

– Željko Crnojević, Agencija za zaštitu okoliša, član;

– Jasna Kufrin, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– Biserka Mladinić, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– Tanja Babić, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– Željka Medven, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– Mislav Šatović, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, član;

– Sanja Krivanek Mahmuljin, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, članica;

– dr. sc. Nirvana Franković Mihelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, članica;

– Silvana Muškardin, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, članica;

– Ante Jurić, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, član;

– Ivan Lisjak, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, član;

– mr. sc. Ivan Đurkić, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, član;

– Zdenko Grahovac, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, član;

– mr. sc. Dubravko Janeš, Hrvatske šume d.o.o., član;

– mr. sp. Goran Kovač, Hrvatske šume d.o.o., član;

– Đorđa Medić, Hrvatske vode, članica;

– Jasmina Antolić, Hrvatske vode, članica;

– dr. sc. Slobodan Miko, Hrvatski geološki institut, član;

– dr. sc. Hrvoje Marjanović, Hrvatski šumarski institut, član;

– Zoran Barišić, Hrvatska gospodarska komora, član

– prof. dr. sc. Željko Pavičić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, član;

– prof. dr. sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, član.

IV.

Povjerenstvo se sastaje najmanje četiri puta godišnje, ili po potrebi za rješavanje pojedinih poslova Povjerenstva.

V.

Članovi Povjerenstva sudjeluju u radu dostavljanjem podataka, davanjem pisanih očitovanja na dostavljene materijale ili usmeno na sastancima (uključujući radionice, seminare i drugo). O sastanku se vodi bilješka.

VI.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj zadužuje se za obavljanje tehničkih i administrativnih poslova Povjerenstva.

VII.

Članovi Povjerenstva koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, imaju pravo na naknadu u iznosu od 150,00 kuna neto po održanoj sjednici.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/586

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 16. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.