Odluka o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu i o visini naknade za baždarenje čamaca

NN 7/2014 (20.1.2014.), Odluka o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu i o visini naknade za baždarenje čamaca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

117

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07, 132/07 i 51/13) a u skladu sa člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o čamcima (»Narodne novine«, br. 38/06 i 91/06) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ČAMACA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE ČAMACA

Članak 1.

Naknada za obavljeni osnovni i redovni pregled čamca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja te opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi:

1. Za čamce s porivnim uređajem snage do 15 kW

a) duljine do 7 metara: 100 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 200 kuna;

2. Za čamce s porivnim uređajem snage preko 15 kW

a) duljine do 7 metara: 300 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 400 kuna.

Članak 2.

Naknada za obavljeni izvanredni pregled čamca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi:

1. Za čamce s porivnim uređajem snage do 15 kW

a) duljine do 7 metara: 200 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 400 kuna;

2. Za čamce s porivnim uređajem snage preko 15 kW

a) duljine do 7 metara: 600 kuna;

b) duljine preko 7 metara: 800 kuna.

Članak 3.

Naknada za obavljeni pregled opreme čamca kod zahtjeva za promjenu područja plovidbe nakon obavljenog osnovnog ili redovnog pregleda, a koji pregled obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi 200 kuna.

Članak 4.

Naknada po svakom obavljenom pregledu gradnje čamca za osobne potrebe (samogradnja čamca), čiju gradnju nadzire lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iznosi 250 kuna.

Za čamce za osobne potrebe čiju je gradnju nadzirala lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije ne naplaćuje se osnovni pregled kod prvog upisa čamca u očevidnik čamaca.

Članak 5.

Za baždarenje čamaca radi utvrđivanja njihove bruto tonaže, plaća se naknada koja iznosi:

1. čamac bez kućica, odnosno izdanaka iznad palube: 200 kuna;

2. čamac s kućicom, odnosno izdancima iznad palube: 400 kuna.

Članak 6.

Naknade iz ove Odluke prihod su Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/02

Urbroj: 530-03-3-14-1

Zagreb, 13. siječnja 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.