Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

NN 8/2014 (22.1.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

140

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministar) donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine« broj 120/13) članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Meni obrok, u smislu ovog Pravilnika, je složeni obrok kojeg je davatelj usluge obvezan ponuditi studentu, a sastoji se od sljedećih grupa prehrambenih proizvoda koji su sastavnice meni obroka: juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak i kruh/pecivo.

(2) Svako pojedinačno jelo koje je sastavnica meni obroka davatelj usluge može ponuditi i izvan meni obroka.

(3) Davatelj usluge može studentima ponuditi i prehrambene proizvode koji nisu sastavnice meni obroka, a koji pripadaju jednoj od skupina:

1) pojedinačna jela

2) jednostavna jela,

3) dodaci jelima,

4) umaci,

5) sendviči,

6) namazi,

7) mliječni proizvodi,

8) sokovi i vode,

9) kolači,

10) jela s posebnom subvencijom.

(4) Sastav meni obroka i popis pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka s normativima i cijenama koje propisuje Ministarstvo nalaze se u prilogu ovog Pravilnika te čine njezin sastavni dio.«

Članak 2.

Članak 10. stavak 1. Pravilnika mijenja se i glasi:

« (1) Potporom Ministarstva podmiruje se:

– 71,24% obračunske cijene jela iz članka 8. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika,

– 71,24% obračunske cijene jela iz članka 8. stavka 3. alineje 10. ovog Pravilnika, prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika,

– 50% obračunske cijene jela iz članka 8. stavka 3. alineja 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.»

Članak 3.

Članak 11. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(1) Iznos dnevne potpore računa se tako da se broj dodijeljene razine prava iz članka 7. pomnoži s dijelom obračunske cijene meni obroka iz članka 10. stavak 1. podstavak 1. i članka 10. stavka 4.

(2) Korisniku se iznosi dnevne potpore dodjeljuju za dva razdoblja u mjesecu: od prvoga do četrnaestoga dana u mjesecu, te od petnaestoga dana do kraja mjeseca. Prava se dodjeljuju sukladno stavcima 1., 3. i 4. ovog članka, pri čemu se neiskorišteni dio iznosa dnevne potpore može prenositi isključivo na preostale dane prvoga odnosno drugog razdoblja u mjesecu.

(3) Korisnici potpore s razinom prava 1 nemaju pravo na potporu u vrijeme državnih blagdana, subotom i nedjeljom.

(4) Korisnici potpore s razinama prava 2 i 2,5 imaju pravo na potporu sve dane u tjednu.

(5) Korisnik potpore u jednome danu može iskoristiti najviše:

– dvostruki iznos dnevne potpore,

– 2 meni obroka (korisnik potpore s razinom prava 1),

– 3 meni obroka (korisnik potpore s razinom prava 2 i 2,5),

– 3 prehrambena proizvoda iz članka 8. stavka 3. alineja 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. i 10.

– 5 prehrambenih proizvoda iz članka 8. stavka 3. alineja 7.

(6) U ograničenja iz stavka 5. ovog članka ne računa se jelo iz skupine kruh/pecivo iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Prilog Pravilnika »Sastav meni obroka i popis pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda« (»Narodne novine« broj 120/13) zamjenjuje se novim prilogom identičnog naziva, koji se nalazi u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. veljače 2014. godine.

Klasa: 602-01/14-03/00012

Urbroj: 533-20-14-0001

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

SASTAV MENI OBROKA I POPIS POJEDINAČNIH JELA I DRUGIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

1. MENI OBROCI

1.1. MENI RUČAK

Redni broj

Tip obroka:

Sastav obroka:
(predjelo/juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak, kruh (3 šnite)/pecivo)

Cijena
(Kn) 

1.

Ručak

Juha od gljiva

22,60 Pohana svinjetina
Varivo od kelja
Salata od kis. paprike
Voće
Kruh (3 šnite)/pecivo


2.

Ručak

Juha od krumpira

22,60Pečena svinjetina
Grah varivo s tjesteninom
Salata od svj. kupusa
Voće
Kruh (3 šnite)/pecivo


3.

Ručak

Juha od rajčice

22,60Kotlet na roštilju
Grašak na margarinu
Zelena salata
Puding
Kruh (3 šnite)/pecivo


4.

Ručak

Juha od brokule

22,60Pečena piletina
Rižoto od šampinjona
Salata miješ. s krastavcima
Kompot-breskva
Kruh (3 šnite)/pecivo


5.

Ručak

Juha od povrća

22,60Punjena paprika
Restani krumpir
Salata od kis. krastavaca
Voće
Kruh (3 šnite)/pecivo


6. 

Ručak

Juha od kosti

22,60Kotlet u povrću
Okruglice od kruha
Salata od rajčice
Banana rolada
Kruh (3 šnite)/pecivo


7.

Ručak

Juha proljetna

22,60 Špikana junetina
Valjušci
Salata od rajčice
Pita od jabuka
Kruh (3 šnite)/pecivo


 8.

Ručak

Juha juneća

22,60 Kuhana junetina
Krumpir pekarski
Salata miješ. s krastavcima
Kompot-višnja
Kruh (3 šnite)/pecivo


9.

 Ručak

Juha bistra

22,60 Juneći odrezak
Riža kuhana
Salata od svj. krastavaca
Puding
Kruh (3 šnite)/pecivo


10.

Ručak

Juha od graška

 Pileći paprikaš

 Tjestenina

 Salata od svj. kupusa

 Ananas kocka

22,60Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od cvjetače

 

11.

Ručak

Junetina s graškom

 

 

 

Pire krumpir

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha ragu pileća

 

12.

Ručak

Pečena piletina

 

 

 

Mlinci

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kokos kocka

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha bečka

 

13.

Ručak

Pileći rižoto

 

 

 

Salata miješ. s krastavcima

 

 

 

Puding

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od šparoga

 

14.

Ručak

Pečeni pureći zabatak

 

 

 

Mahune s mrvicama

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Brioš kocke

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha francuska

 

15.

Ručak

Pileći file na žaru

 

 

 

Mexička mješavina

 

 

 

Salata od graha

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Krem juha od purećeg mesa

 

16.

Ručak

Kosani odrezak

 

 

 

Zapečeni grah

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od graha-krem

 

17.

Ručak

Punjena paprika

 

 

 

Pire krumpir

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Čokoladna rolada

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha zagorska

 

18.

Ručak

Tjestenina s mesom

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kompot-breskva

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha bistra

 

 

 

Mesne okruglice u

 

19.

Ručak

umaku od rajčice

 

 

 

Tjestenina

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Išleri

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od gljiva

 

20.

Ručak

Sarma

 

 

 

Restani krumpir

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Krafna

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od riba

 

21.

Ručak

Pohani oslić interliht

 

 

 

Pohani patliđani

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od krumpira

 

22.

Ručak

Pohani oslić bez glave

 

 

 

Grašak s mrkvom

 

 

 

Salata od kis. kupusa

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od povrća

 

23.

Ručak

Rižoto od liganja

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kremšnita

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od graška

 

24.

Ručak

Pohani oslić panirani

 

 

 

Kuhana cvjetača

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Savijača od jabuka

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od cvjetače

 

25.

Ručak

Panirani štapići od liganja

 

 

 

Kelj pupčar

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kompot-višnja

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od šparoga

 

26.

Ručak

Suha rebra

 

 

 

Varivo od graha s kis. repom

 

 

 

Salata od svj. kupusa crvenog

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od griza

 

27.

Ručak

Jetra roštilj

 

 

 

Pečeni krumpir

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od brokule

 

28.

Ručak

Pržene lignje

 

 

 

Pomfrit

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Orah rolada

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha proljetna

 

29.

Ručak

Piletina na primoštenski

 

 

 

Salata kisela paprika

 

 

 

Voće

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od graha-krem

 

30.

Ručak

Pučka kobasica pureća

 

 

 

Kupus kis. pirjani

 

 

 

Salata miješ. s krastavaca

 

 

 

Lješnjak rolada

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od povrća

 

31.

Ručak

Pečenice

 

 

 

Varivo grah

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

1.2. MENI (vegetarijanski) RUČAK

Redni broj

Tip obroka:

Sastav obroka: (predjelo/juha, glavno jelo,prilog/ varivo, salata, desert/napitak, kruh (3 šnite) /pecivo)

Cijena
(Kn)

 

 

Juha od rajčice

 

1.

Vegetarijanski obrok

Odrezak od tikvica

Cvjetača s mrvicama

 

 

Ručak

Salata od graha

 

 

 

Orehnjača

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od griza

Pohani soja medaljoni

Kupus u rajčici

Salata od svj. cikle

Voće

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

2.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od brokule

Pohani sir

Krpice sa zeljem

Salata od svj. cikle

Jogurt voćni

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

3.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

4.

Vegetarijanski obrok

Juha od krumpira

Odrezak od kelja

 

 

Ručak

Grah varivo s kis. kupusom

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Makovnjača

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od gljiva

Tortellini sa sirom i

umakom od rajčice

Salata od svj. kupusa

Puding

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

5.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od brokule got.

Tortellini sa špinatom i umakom od rajčice

Salata od svj. kupusa

Jabuka

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

6.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od povrća

Tortellini sa sirom i

umakom od šampinjona

Salata od svj. kupusa

Jabuka

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

7.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od graška – krem

Pohana brokula

Pirjani ječam

Salata miješana

Pita od jabuka

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

8.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha proljetna

Ražnjići od soja medaljona

Kuhana mrkva

Salata od svj.cikle

Puding

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

9.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od šparoga

Soja steak pohani

Grah varivo

Salata od svj. kupusa crvenog

Voće

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

10.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

 

1.3. MENI VEČERA

Redni broj

Tip obroka:

Sastav obroka:

(predjelo/juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak, kruh (3 šnite)/pecivo)

Cijena

(Kn)

1.

Večera

Paprikaš svinjski

 

 

 

Slani krumpir

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

2.

Večera

Svinjski rižoto

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kompot-višnja

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

3.

Večera

Kotlet u povrću

 

 

 

Tjestenina

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

4.

Večera

Pileći paprikaš

 

 

 

Đuveč

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Desertni jogurt

 

5.

Večera

Junetina s graškom

 

 

 

Riža pirjana

 

 

 

Salata od kis. kupusa

 

 

 

Pita od sira

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Bijela kava

 

6.

Večera

Pohana svinjetina

 

 

 

Blitva na lešo

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Kompot-breskva

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Čaj

 

7.

Večera

Junetina kao divljač

 

 

 

Slani krumpir

 

 

 

Salata od kis.cikle

22,60 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo


 

 

Mlijeko

 

8.

Večera

Junetina s krast. i vrhnjem

 

 

 

Žganci

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

9.

Večera

Juneći gulaš

 

 

 

Tjestenina zapečena

 

 

 

Salata od kis. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

10.

Večera

Juneći gulaš

 

 

 

Pire krumpir

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Punč kocka

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Bijela kava

 

11.

Večera

Punjena junetina s jajima

 

 

 

Rizi-bizi

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Acidofil

 

12.

Večera

Pureći paprikaš

 

 

 

Pomfrit

 

 

 

Francuska salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

13.

Večera

Pileće hrenovke

 

 

 

Varivo od mahuna

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

14.

Večera

Kosani odrezak

 

 

 

Varivo od graška

 

 

 

Salata od kis. paprike

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

15.

Večera

Pureći paprikaš

 

 

 

Slani krumpir

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

16.

Večera

Špageti »bolonjez«

 

 

 

Salata od svj. kupusa crvenog

 

 

 

Šaum role

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

17.

Večera

Kosana štruca

 

 

 

Kelj na lešo

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Mlijeko

 

18.

Večera

Musaka

 

 

 

Salata miješ. s krastavcima

 

 

 

Voće

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

19.

Večera

Tjestenina s mesom

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Savijača od sira

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

20.

Večera

Pljeskavica

 

 

 

Zapečena cvjetača

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Ajvar

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Vrhnje

 

21.

Večera

Pržene srdele

 

 

 

Pohane tikvice

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

22.

Večera

Lignje na buzaru

 

 

 

Žganci

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

desertni jogurt

 

23.

Večera

Rižoto od liganja

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Zagrebačka kremšnita

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

24.

Večera

Tjestenina s tunom i šampinj.

 

 

 

Puding

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

25.

Večera

Odrezak od tune-pohani

 

 

 

Miješano povrće s krumpirom

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

26.

Večera

Odrezak od tune

 

 

 

Salata grah-prilog

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Mlijeko

 

27.

Večera

Pečena piletina

 

 

 

Gratinirana tjestenina

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Jogurt

 

28.

Večera

Tjestenina »Milanes«

 

 

 

Salata od kis. krastavaca

 

 

 

Puding

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

29.

Večera

Pileći paprikaš

 

 

 

Valjušci

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

30.

Večera

Rižoto sir i šunka

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kompot-breskva

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

31.

Večera

Kobasice kuhane kranjske

 

 

 

Krumpir pečeni

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

 

 

1.4. MENI (vegetarijanski) VEČERA

 

 

Čaj

 

1.

Vegetarijanski obrok

Odrezak od soje

 

 

Večera

Brokula na lešo

 

 

 

Grašak u umaku

 

 

 

Zelena salata

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Acidofil

 

2.

Vegetarijanski obrok

Kuhana jaja

 

 

Večera

Rezanci s brokulom

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

desertni jogurt

 

3.

Vegetarijanski obrok

Kuhano povrće s bešamelom

 

 

Večera

Kroketi

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

4.

Vegetarijanski obrok

Zapečeno tijesto sa sirom

 

 

Večera

Špinat na mlijeku

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

5.

Vegetarijanski obrok

Pirjani šampinjoni

 

 

Večera

Riža kuhana

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

6.

Vegetarijanski obrok

Pohani celer

 

 

Večera

Varivo ričet

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

7.

Vegetarijanski obrok

Šampinjoni zapeč. sa sirom

 

 

Večera

Mahune u umaku

 

 

 

Voće

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

8.

Vegetarijanski obrok

Musaka od soja ljuspica

 

 

Večera

Savijača s povrćem

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Vrhnje

 

9.

Vegetarijanski obrok

Pohani šampinjoni

 

 

Večera

Kukuruz

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

10.

Vegetarijanski obrok

Tortellini sa špinatom i

 

 

Večera

umakom od svj. sira

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

11.

Vegetarijanski obrok

Tortellini sa sirom i

 

 

Večera

umakom od 2 vrste sira

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

12.

Vegetarijanski obrok

Tortellini sa sirom i

 

 

Večera

umakom od rajčice

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

2. SASTAVNICE MENI OBROKA

2.1. JUHE

Redni broj

Naziv jela

Normativi

Cijena
(Kn)

živežne namirnice

Neto

Bruto

kg/l

kg/l

 


grašak smrz. Ili

0,0400

0,0400

 

 


grašak konz. (60%pl.)

0,0600

0,1000

 

1.

Juha od graška

ulje

0,0070

0,0070

 

 


brašno

0,0030

0,0030

 

 


peršin

0,0020

0,0024

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


sol

0,0020

0,0020

2,94

 

 

kosti

0,0700

0,0700

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0050

0,0059

 

2.

Juha od kosti

mrkva smrz.

0,0050

0,0050

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

celer

0,0020

0,0025

 

 

 

gov. koncentrat

0,0080

0,0080

 

 

 

tjestenina

0,0070

0,0070

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

 

 

krumpir

0,1000

0,1250

 

 

 

brašno

0,0070

0,0070

 

3.

Juha od krumpira

češnjak

0,0040

0,0044

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

 


krumpir

0,0400

0,0500

 

 


mrkva svj. ili

0,0150

0,0176

 

 


mrkva smrz.

0,0150

0,0150

 

4.

Juha od povrća

kupus

0,0050

0,0058

 

 


cvjetača svj. ili

0,0050

0,0070

 

 

 

cvjetača smrz.

0,0050

0,0050

 

 

 

celer

0,0100

0,0127

 

 

 

peršin

0,0100

0,0120

 

 

 

tjestenina

0,0030

0,0030

 

 

 

brašno

0,0020

0,0020

 

 

 

pire od rajčice

0,0010

0,0010

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

5.

Juha od graha-krem

gotova juha – priprema se prema uputama proizvođača

1,0000

1,0000

2,94

 

 

 

riblje glave, kosti,

 

 

 

 

 

okrajci

0,2000

0,2000

 

6.

Juha od riba

riža

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0200

0,0236

 

 

 

mrkva smrz.

0,0200

0,0200

 

 

 

limun

0,0100

0,0100

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

celer

0,0070

0,0089

 

 


češnjak

0,0050

0,0055

 

 


peršin

0,0070

0,0084

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

 

Juha bistra

(0,200 kg)

gotova juha – priprema se prema uputama proizvođača

 

 

 

7.

 

 

 

 

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

8.

Juha od brokule

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

9.

Juha od cvjetače

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

10.

Juha od gljiva

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

11.

Juha proljetna

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

12.

Juha od rajčice

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

junetina II (lopatica)

0,1400

0,1652

 

 

Juha od

mrkva svj. ili

0,0050

0,0059

 

13.

junećeg mesa

mrkva smrz.

0,0050

0,0050

 

 

 

tjestenina

0,0070

0,0070

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

pire od rajčice

0,0010

0,0010

 

 

 

vegeta

0,0002

0,0002

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

14.

Juha od šparoga

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

 

(0,200 kg)

 

 

 

 

 

1,0000

1,0000

2,94

15.

Juha od griza

griz

0,0100

0,0100

 

 

(0,200 kg)

vegeta

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0050

0,0050

 

 


sol

0,0020

0,0020

2,94

16.

Juha bečka

gotova juha – priprema

 

 

 

 

(0,200 kg)

se prema uputama

 

 

 

 

 

proizvođača

1,0000

1,0000

2,94

17.

Juha francuska

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

 

(0,200 kg)

 

 

 

 

 

1,0000

1,0000

2,94

2.2. GLAVNA JELA


Naziv jela

Normativi

Cijena


živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

svinjetina II

 

 

 

 

 

(kare b.f.)

0,1500

0,1744

 

1.

Kotlet na roštilju

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

12,22

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II (kare b.f.)

0,1500

0,1744

 

 

 

mrkva smrz. ili

0,0200

0,0200

 

 

 

mrkva svj.

0,0200

0,0236

 

2.

Kotlet u povrću

grašak smrz.ili

0,0600

0,0600

 

 

 

grašak konz. (60%pl)

0,0600

0,1000

 

 

 

mahune smrz. ili

0,0200

0,0200

 

 

 

mahune konz. (55% pl.)

0,0200

0,0364

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

pire od rajčice

0,0050

0,0050

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

13,90

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (dio buta)

0,1400

0,1628

 

 

 

crveni luk

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

3.

Paprikaš svinjski

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor list

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (but)

0,1400

0,1628

 

 

 

ili svinj. II (kare b.f.)

0,1600

0,1860

 

4.

Pečena svinjetina

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,44

 

 

vegeta za pečenje

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (but)

0,1200

0,1395

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

5.

Pohana svinjetina

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom) ili

0,3000

0,3000

 

 

 

jaja tekuća (kg)

0,0189

0,0189

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

12,50

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (dio buta)

0,1400

0,1628

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

6.

Svinjski rižoto

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

pire od rajčice

0,0200

0,0200

 

 

 

riža

0,0600

0,0600

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

12,60

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

crveni luk

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

7.

Juneći gulaš

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

16,40

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

suha slanina

0,0030

0,0032

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

8.

Junetina kao divljač

vinski ocat

0,0010

0,0010

 

 

 

limun

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

šećer

0,0020

0,0020

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0100

0,0118

 

 

 

mrkva smrz.

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

vino

0,0100

0,0100

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,35

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

9.

Junetina s graškom

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

grašak smrz. ili

0,0850

0,0850

 

 

 

grašak konz. (60%pl.)

0,0850

0,1420

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

16,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

suha slanina

0,0050

0,0053

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

10.

Junetina s krastav.

krastavci konz. (55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

i vrhnjem

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

kiselo vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,85

 

 

junetina I (but)

0,1300

0,1667

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

11.

Juneći odrezak

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

krastavci konz. (55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

mrkva

0,0400

0,0470

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

17,40

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

12.

Kuhana junetina

sol

0,0020

0,0040

14,34

 

 

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

13.

Punjena junetina s jajima

brašno

0,0050

0,0050

 

 


pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 


crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

krastavci konz.
(55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

jaja (kom)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,70

 

 

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

14.

Špikana junetina

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

krastavci konz. (55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

mrkva

0,0400

0,0470

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,70

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

15.

Kosani odrezak

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

brašno ili mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

16.

Kosana štruca

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

brašno ili mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.))

0,0480

0,0480

 

 

 

pire od rajčice

0,0200

0,0200

 

17.

Mesne okruglice u umaku od rajčice

riža

0,0100

0,0100

 

 


jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

12,30

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

krumpir

0,3500

0,4375

 

18.

Musaka

crveni luk

0,0150

0,0173

 

 

 

brašno

0,0150

0,0150

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

svježe mlijeko ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0500

0,0500

 

 

 

jaja (kom.)

0,3000

0,3000

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

14,65

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,1200

0,1200

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0800

0,0800

 

 

 

crveni luk

0,0150

0,0173

 

19.

Pljeskavica

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0005

0,0005

 

 

 

papar

0,0004

0,0004

 

 

 

jaja (kom.)

0,5000

0,5000

 

 

 

ljuti feferoni

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

17,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

zelena paprika

0,1200

0,1440

 

20.

Punjena paprika

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

riža

0,0100

0,0100

 

 

 

pire od rajčice

0,0200

0,0200

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

16,50

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

kiseli kupus – glavica

0,2500

0,2500

 

21.

Sarma

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

riža

0,0100

0,0100

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

13,45

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

22.

Špageti »Bolonjez«

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

12,65

 

 

sol

0,0020

0,0020

 


 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

23.

Tjestenina s mesom

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

12,65

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

pile gril ili

 

 

 

 

 

batak – zabatak

0,2500

0,2500

 

24.

Pečena piletina

ulje

0,0100

0,0100

11,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

pile gril ili

 

 

 

 

 

batak – zabatak

0,2500

0,2500

 

25.

Pileći paprikaš

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

vrhnje

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,60

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

pile – gril ili

 

 

 

 

 

batak – zabatak

0,2200

0,2200

 

26.

Pileći rižoto

riža

0,0700

0,0700

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

10,85

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

krumpir

0,1000

0,1333

 

 

 

suha slanina

0,0120

0,0126

 

 

 

rajčica pelati

0,0400

0,0400

 

27.

Piletina na

piletina gril ili

0,2500

0,2500

 

 

primoštenski

piletina batak-zabatak

0,2500

0,2500

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

 

 

 

brašno

0,0060

0,0060

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

prošek

0,0100

0,0100

 

 

 

kapari

0,0005

0,0005

 

 

 

grašak smrz.ili

0,1000

0,1000

 

 

 

grašak konz. (60%pl.)

0,1000

0,1667

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0022

15,60

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

lignje kol. smrz.ili

0,2000

0,2000

 

 

 

lignje smrz. pat. neoč.

0,2000

0,3000

 

28.

Lignje na buzaru

mrvice

0,0030

0,0030

 

 

 

češnjak

0,0150

0,0165

 

 

 

peršin

0,0050

0,0060

 

 

 

bijelo vino

0,0300

0,0300

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

miješano ulje

0,0100

0,0100

15,41

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tuna-file smrz.

0,1500

0,1500

 

 


brašno

0,0200

0,0200

 

29.

Odrezak od tune (pohani)

mrvice

0,0300

0,0300

 

 


jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

15,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tuna-file smrz.

0,1500

0,1500

 

30.

Odrezak od tune

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,20

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

31.

Panirani štapići

lignje štapići pan. smr.

0,2000

0,2000

 

 

od liganja

ulje

0,0150

0,0150

15,41

 

 

oslić b.g.

0,2000

0,2000

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

32.

Pohani oslić bez glave

mrvice

0,0200

0,0200

 

 


jaja (kom.)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

14,61

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

oslić panirani smrz.

0,2000

0,2000

 

 

 

ili oslić file smrz.

0,2000

0,2000

 

33.

Pohani oslić file

brašno

mrvice

jaja (kom)

ulje

sol

0,0200

0,0200

0,3000

0,0150

0,0020

0,0200

0,0200

0,3000

0,0150

0,0020

14,61

 

 

 

 

 

 

 

 

pohani riblji štapići smrz.

0,2000

0,2000

 

34.

Pohani riblji

ulje

0,0150

0,0150

 

 

štapići

sol

0,0020

0,0020

14,99

 

 

lignje kol. smrz.ili

0,2000

0,2000

 

35.

Pržene lignje

lignje pat. smrz. neoč.

0,2000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,41

 

 

srdele

0,1800

0,1800

 

36.

Pržene srdele

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

7,48

 

 

lignje kol. smrz.ili

lignje smrz. pat. neoč.

riža

pire od rajčice

crveni luk

češnjak

peršin

list lovora

vino

papar

ulje

sol

0,1400

0,1400

0,0700

0,0100

0,0150

0,0100

0,0001

0,0001

0,0100

0,0001

0,0100

0,0020

0,1400

0,2100

0,0700

0,0100

0,0173

0,0110

0,0001

0,0001

0,0100

0,0001

0,0100

0,0020

12,00

 

 

37.

Rižoto od liganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

tuna – file smrz. ili

0,1000

0,1000

 

38.

Tjestenina s tunom i šampinjonima

tuna u konz.

0,1000

0,1320

 

 


šampinjoni svj.

0,0600

0,0648

 

 


crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

peršin

0,0002

0,0002

 

 

 

bosiljak

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

39.

Pileće hrenovke

pileće hrenovke

0,1500

0,1500

10,57

 

 

juneća jetra

0,1800

0,1800

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

40.

Jetra roštilj

češnjak

0,0005

0,0005

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

12,30

 


sol

0,0020

0,0020

 

41.

Suha rebra

svinjska suha rebra

0,2000

0,2000

10,30

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

šunka

0,1000

0,1050

 

42.

Tjestenina »Milanes«

sir ribani

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0010

0,0010

 

 

 

pelat rajčice

0,0500

0,0500

 

 

 

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

13,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

šunka u ovitku ili pureća

0,1000

0,1000

 

 

 

sir ribani

0,0200

0,0200

 

43.

Rižoto sir i šunka

riža

0,0600

0,0600

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0150

 

 

 

pire od rajčice

0,0040

0,0040

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II kare 150 g.

0,1500

0,1500

 

44.

Kotlet Samoborski

peršin list

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

vino bijelo

0,0050

0,0050

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

13,28

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

45.

Paprikaš s graškom

grašak smrz.

0,0700

0,0700

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

12,00

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

svinjetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

46.

Paprikaš s mahunama

mahune smrznute

0,0700

0,0700

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

12,00

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

junetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

47.

Gulaš s mahunama

mahune smrznute

0,0850

0,0850

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

17,50

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

junetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

48.

Gulaš s vinom

vino crno

0,0200

0,0200

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0030

0,0033

 

 

 

rajčica pire

0,0030

0,0030

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

17,50

 

 

peršin korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

junetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

49.

Junetina pirjana

hamburger

0,0030

0,0032

 

 

u vinu

brašno

0,0020

0,0020

 

 

 

luk crveni

0,0300

0,0345

 

 

 

rajčica pire

0,0030

0,0030

 

 

 

mrkva svježa

0,0050

0,0059

 

 

 

peršin korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

vino bijelo

0,0200

0,0200

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,90

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II lopatica

0,0720

0,0720

 

50.

Lazanje

junetina II lopatica

0,0480

0,0480

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

luk crveni

0,0150

0,0170

 

 

 

brašno

0,0150

0,0150

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

rajčica pire

0,0200

0,0200

 

 

 

mlijeko

0,0400

0,0400

 

 

 

vrhnje kiselo

0,0400

0,0400

 

 

 

jaje

0,0400

0,0400

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

origano

0,0001

0,0001

 

 

 

muškatni oraščić

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

14,60

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

lignje kolutići

0,1800

0,1800

 

51.

Lignje na salatu s krumpirom

krumpir

0,2000

0,2500

 

 


jaje

1,0000

1,0000

 

 

 

ocat

0,0050

0,0050

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin list

0,0005

0,0005

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,41

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

oslić BG

0,2000

0,2000

 

52.

Oslić prženi BG

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

14,61

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

srdele panirane

0,1900

0,1900

 

53.

Srdela panirana gotova

ulje

0,0150

0,0150

8,35

54.

Kobasice kuhane kranjske

kobasice kranjske

0,1600

0,1600

10,44

 

 

pečenice

0,2000

0,2000

 

55.

Pečenice

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

 

 

 

10,44

 

 

pileći file

0,1500

0,1500

 

56.

Pileći file na žaru

ulje

0,0100

0,0100

14,00

 

 

sol

0,0050

0,0050

 

2.3. GLAVNA JELA (vegetarijanska)


Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)tjestenina int.

0,1000

0,1000

 

1.

Lazanje od povrća

cvjetača smrz.

0,0500

0,0500

 

 

 

tikvice

0,0500

0,0590

 

 

 

patliđani

0,0500

0,0590

 

 

 

ulje

0,0674

0,0674

 

 

 

maslac

0,0250

0,0250

 

 

 

brašno

0,0188

0,0188

 

 

 

mlijeko

0,1875

0,1875

 

 

 

muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 

 

jaje

0,1000

0,1000

15,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tjestenina int

0,1000

0,1000

 

2.

Lazanje od soje

ulje

0,0674

0,0674

 

 

 

rajčica

0,1000

0,1000

 

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

 

 

maslac

0,0250

0,0250

 

 

 

brašno

0,0188

0,0188

 

 

 

mlijeko

0,1875

0,1875

 

 

 

muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 

 

jaja

0,1000

0,1000

15,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

šampinjoni svj.

0,1500

0,1620

 

3.

Musaka od šampinjona

krumpir

0,3500

0,4375

 

 


mlijeko

0,0400

0,0400

 

 


luk crveni

0,0100

0,0115

 

 


muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 


peršin list

0,0001

0,0001

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

7,80

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

cvjetača smrz.

0,2500

0,2500

 

4.

Odrezak od cvjetače

luk crveni

0,0080

0,0092

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

krušne mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

5,50

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

krumpir

0,2500

0,3125

 

5.

Odrezak od krumpira

luk crveni

0,0080

0,0092

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

krušne mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

3,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

cvjetača smrz.

0,3500

0,3500

 

6.

Pohana cvjetača

krušne mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

8,85

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tikvice

0,3000

0,3540

 

7.

Pohane tikvice

mlijeko

0,0150

0,0150

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin list

0,0001

0,0001

 

 

 

jaja

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

12,10

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

8.

Okruglice od soje

rajčica pire

0,0200

0,0200

 

 

 

riža

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja

0,2000

0,2000

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

3,95

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

9.

Kuhano jaje

kuhano jaje

1,0000

1,0000

2,00

 

 

(1 kom)

 

 

 

 

 

mrkva smrz. ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mrkva svj.

0,0500

0,0590

 

10.

Kuhano povrće

grašak smrz. ili

0,0500

0,0500

 

 

s

grašak konz. (60% pl.)

0,0500

0,0840

 

 

bešamelom

mahune smrz ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mahune konz. (55% pl.)

0,0500

0,0909

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

maslac

0,0020

0,0020

 

 

 

mlijeko svj.

0,1000

0,1000

 

 

 

papar

0,0005

0,0005

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,90

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

 


tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

11.

Musaka od

krumpir

0,0350

0,0438

 

 

soja ljuspica

mlijeko svj.

0,0400

0,0400

 

 


crveni luk

0,0100

0,0115

 

 


muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 


peršin

0,0001

0,0001

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

4,50

 

 

blitva

0,1300

0,1560

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0092

 

12.

Odrezak od blitve

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,70

 

 

kelj

0,1300

0,1495

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0092

 

13

Odrezak od kelja

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,55

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

 

 

kruh

0,0040

0,0040

 

14.

Odrezak od soje

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

curry

0,0010

0,0010

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,15

 

 

tikvice

0,1300

0,1534

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0092

 

15.

Odrezak od tikvica

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,35

 

 

šampinjoni svj.

0,1800

0,1944

 

16.

Pirjani šampinjoni

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

papar

0,0005

0,0005

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,10

 

 

brokula smrz.

0,3500

0,3500

 

17.

Pohana brokula

brokula svj.

0,3500

0,4375

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,90

 

 

celer korijen

0,3000

0,3750

 

18.

Pohani celer

mlijeko svj.

0,0150

0,0150

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

11,50

 

 

patliđani

0,3000

0,3510

 

19.

Pohani patliđani

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

13,70

 

 

sir

0,1000

0,1000

 

20.

Pohani sir

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,15

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

21.

Pohani soja medaljoni

soja medaljoni

0,0720

0,0720

 

 


tem.od pov. (prolj.juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

jaja (kom.)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,95

 

 

šampinjoni svj.

0,1800

0,1944

 

22.

Pohani šampinjoni

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom.)

0,4000

0,4000

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,95

 

 

soja medaljoni

0,0720

0,0720

 

23.

Ražnjići od soja medaljona

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 


peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

4,55

 

 

soja steak

0,0720

0,0720

 

24.

Soja steak pohani

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

jaja (kom.)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,65

 

 

soja steak

0,0720

0,0720

 

25.

Soja steak prženi

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

9,50

 

 

šampinjoni svj.

0,0600

0,0648

 

26.

Šampinjoni zapečeni sa sirom

brokula smrz. ili

0,0400

0,0400

 

brokula svj.

0,0400

0,0500

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

crveni luk

0,0020

0,0023

 

 

 

vrhnje za kuhanje

0,0150

0,0150

 

 

 

sir

0,0500

0,0500

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,70

 

 

tjestenina

0,1200

0,1200

 

 

 

sir svježi

0,0500

0,0500

 

27.

Zapečeno tijesto sa sirom

vrhnje za kuhanje

0,0600

0,0600

 

 


bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,80

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

28.

Tortellini sa sirom i umakom od dvije vrste sira

sir svježi

0,0500

0,0500

 

 


sir parmezan

0,0060

0,0060

 

 


vrhnje za kuhanje

0,0600

0,0600

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

mlijeko

0,0300

0,0300

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,00

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

29.

Tortellini sa sirom i umakom od rajčice

rajčica konc.

0,0200

0,0200

 

 


brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

10,90

 

 

origano

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

30.

Tortellini sa sirom i umakom od svježeg sira

sir svježi

0,0350

0,0350

 

 


vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

krastavci kiseli

0,0100

0,0100

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

jaja

1,0000

1,0000

 

 

 

sol

0,0040

0,0040

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

peršin list

0,0002

0,0002

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

margarin

0,0080

0,0080

15,00

 

 

mlijeko

0,1000

0,1000

 

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

31.

Tortellini sa sirom i umakom od šampinjona

šampinjoni svj.

0,0200

0,0216

 

 


luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

vino bijelo

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

13,45

 

 

peršin list

0,0050

0,0060

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

32.

Tortellini sa špinatom i umakom od dvije vrste sira

sir svježi

0,0500

0,0500

 

 


sir parmezan

0,0060

0,0060

 

 


vrhnje za kuhanje

0,0600

0,0600

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

mlijeko

0,0300

0,0300

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,00

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

33.

Tortellini sa špinatom i umakom od rajčice

rajčica konc.

0,0200

0,0200

 

 


brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

10,90

 

 

origano

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

34.

Tortellini sa špinatom i umakom od svježeg sira

sir svježi

0,0350

0,0350

 

 


vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

krastavci kiseli

0,0100

0,0100

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

jaja

1,0000

1,0000

 

 

 

sol

0,0040

0,0040

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

peršin list

0,0002

0,0002

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

margarin

0,0080

0,0080

15,00

 

 

mlijeko

0,1000

0,1000

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

35.

Tortellini sa špinatom i umakom od šampinjona

šampinjoni svj.

0,0200

0,0216

 

 


luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

vino bijelo

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

13,45

 

 

peršin list

0,0050

0,0060

 

2.4. PRILOZI


Naziv jela

Normativi

Cijena

 živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

blitva

0,2000

0,2400

 

1.

Blitva na lešo

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,60

 

 

brokula smrz.ili

0,2000

0,2000

 

2.

Brokula na lešo

brokula svj.

0,2000

0,2500

 

 

 

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,60

 

 

cvjetača smrz.ili

0,2500

0,2500

 

3.

Cvjetača s mrvicama

cvjetača svj.

0,2500

0,3550

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,60

 

 

đuveč konz.

0,1000

0,1000

 

4.

Đuveč

krumpir

0,0500

0,0625

 

 

 

riža

0,0500

0,0500

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0080

0,0080

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grašak smrz. Ili

0,2750

0,2750

 

5.

Grašak na margarinu

grašak konz. (60% pl.)

0,2750

0,4580

 

 


margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 

 

grašak smrz.ili

0,1800

0,1800

 

6.

Grašak s mrkvom

grašak konz. (60% pl.)

0,1800

0,3000

 

 

 

mrkva smrz.ili

0,0700

0,0700

 

 

 

mrkva svj.

0,0700

0,0826

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grašak smrz. ili

0,1500

0,1500

 

7.

Grašak u umaku

grašak konz. (60% pl.)

0,1500

0,2500

 

 

 

brašno

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0057

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

8.

Gratinirana tjestenina

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0060

0,0060

 

 

 

jaja (kom.)

0,4000

0,4000

 

 

 

svježi kravlji sir

0,0300

0,0300

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,40

 

 

kelj

0,2000

0,2300

 

9.

Kelj na lešo

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

prokulica (kelj pupčar)

0,2500

0,2500

 

10.

Kelj pupčar (prokulica) na lešo

češnjak

0,0002

0,0002

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

krumpirovo tijesto gotovo

0,1000

0,1000

 

11.

Kroketi

ulje

0,0150

0,0150

6,00

 

 

tjestenina – krpice

0,0800

0,0800

 

12.

Krpice sa zeljem

kupus

0,1800

0,2070

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0055

 

 

 

šećer

0,0030

0,0030

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

krumpir

0,3000

0,3750

 

13.

Krumpir pekarski

suha slanina ili

0,0100

0,0105

 

 

 

kobasica

0,0150

0,0157

 

 

 

crveni luk

0,0250

0,0288

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 

 

cvjetača smrz.

0,2500

0,2500

 

14.

Kuhana cvjetača

ili cvjetača svj.

0,2500

0,3550

 

 

 

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,80

 

 

mrkva smrz.ili

0,2500

0,2500

 

15.

Kuhana mrkva

mrkva svj.

0,2500

0,2950

 

 

 

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

16.

Kukuruz

kukuruz

0,2000

0,2000

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

kiseli rezani kupus

0,2200

0,2200

 

17.

Kupus kiseli pirjani

suha slanina

0,0050

0,0053

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0090

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0010

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

kupus svj.

0,2000

0,2300

 

18.

Kupus u rajčici

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

pire od rajčice

0,0150

0,0150

 

 

 

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

šećer

0,0010

0,0010

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

mahune smrz.ili

0,2500

0,2500

 

19.

Mahune s mrvicama

mahune konz. (55% pl.)

0,2500

0,4540

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

mahune smrz.ili

0,1500

0,1500

 

20.

Mahune u umaku

mahune konz. (55% pl.)

0,1500

0,2730

 

 

 

brašno

0,0120

0,0120

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

21.

Mlinci

mlinci

0,1000

0,1000

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

3,83

 

 

grašak smrz. ili

0,1000

0,1000

 

22.

Miješano povrće s krumpirom

grašak konz. (60% pl.)

0,1000

0,1670

 

 


mrkva smrz. ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mrkva svj.

0,0500

0,0590

 

 

 

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

povrće smrz.:

0,2000

0,2000

 

23.

Meksička mješavina (smrznuta)

(kukuruz)

 

 

 

 


mrkva

 

 

 

 

 

mahune zel.

 

 

 

 

 

grašak paprika

 

 

 

 

 

grah crv.)

 

 

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

4,17

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

24.

Okruglice od kruha

kruh polubijeli

brašno

0,1400

0,0100

0,1596

0,0100


 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,0200

0,0200

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0030

0,0030

 

 

 

suha slanina

0,0050

0,0053

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0020

0,0020

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

krumpir

0,3000

0,3750

 

25.

Pečeni krumpir

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 

 

krumpir

0,2600

0,3250

 

26.

Pire krumpir

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

ječam

0,0800

0,0800

 

27.

Pirjani ječam

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

patliđani

0,2000

0,2340

 

28.

Pohani patliđani

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0100

0,0200

 

 

 

jaja (kom.)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

8,40

 

 

tikvice

0,2000

0,2340

 

29.

Pohane tikvice

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0100

0,0200

 

 

 

jaja (kom.)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

7,20

 

 

krumpir smrz. ili

0,2500

0,2500

 

30.

Pomfrit

krumpir očišć.

0,2500

0,2500

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 


krumpir

0,3000

0,3750

 

31.

Restani krumpir

crveni luk

0,0150

0,0173

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

široki rezanci

0,0500

0,0500

 

32.

Rezanci s brokulom

brokula smrz. ili

0,1250

0,1250

 

 

 

brokula svj.

0,1250

0,1562

 

 

 

slatko vrhnje

0,0500

0,0500

 

 

 

parmezan

0,0100

0,0100

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0022

 

 

 

margarin

0,0050

0,0050

 

 

 

limun

0,0020

0,0020

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

8,00

 

 

riža

0,0700

0,0700

 

33.

Rizi-bizi

grašak smrz. ili

0,0850

0,0850

 

 

 

grašak konz. (60% pl.)

0,0850

0,1420

 

 

 

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

riža

0,0700

0,0700

 

34.

Riža kuhana

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

margarin

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

riža

0,0800

0,0800

 

35.

Riža pirjana

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

riža

0,0600

0,0600

 

36.

Rižoto od šampinjona

šampinjoni svj.

0,0600

0,0648

 

 


crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

bijelo vino

0,0100

0,0100

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

margarin

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grah

0,1000

0,1000

 

37.

Salata grah-prilog

crveni luk

0,0150

0,0173

 

 


ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

lisnato tijesto

0,1000

0,1000

 

38.

Savijača s povrćem

grašak smrz. ili

0,0450

0,0450

 

 

 

grašak konz. (60% pl.)

0,0450

0,0750

 

 

 

mrkva smrz.ili

0,0450

0,0450

 

 

 

mrkva svj.

0,0450

0,0472

 

 

 

kopar

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0060

0,0060

 

 

 

jaja (kom)

0,1000

0,1000

 

 

 

vrhnje

0,0060

0,0060

 

 

 

parmezan

0,0050

0,0050

 

 

 

sezam

0,0010

0,0010

5,80

 

 

krumpir

0,3000

0,3250

 

39.

Slani krumpir

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

špinat smrz. ili

0,1200

0,1200

 

40.

Špinat na mlijeku

špinat svj.

0,1200

0,1500

 

 

 

maragarin

0,0060

0,0060

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,4000

0,4000

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0050

0,0050

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

41.

Tjestenina zapečena

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

mlijeko svj.

0,0500

0,0500

 

 

 

jaja (kom.)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,95

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

42.

Tjestenina

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

krumpir

0,1600

0,2000

 

43.

Valjušci rađeni

brašno

0,0650

0,0650

 

 


mrvice

0,0050

0,0050

 

 

 

jaja (kom.)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

njoki smrznuti

0,2000

0,2000

 

43 a.

Njoki

krušne mrvice

0,0050

0,0050

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

4,17

 

 

cvjetača smrz. ili

0,2500

0,2500

 

44.

Zapečena cvjetača

cvjetača svj.

0,2500

0,3550

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom.)

0,4000

0,4000

 

 

 

vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

mlijeko svj.ili

0,0300

0,0300

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0040

0,0040

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,30

 

 

grah

0,1200

0,1236

 

45.

Zapečeni grah

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

đuveč konz.

0,0400

0,0400

 

 

 

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0500

0,0575

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0020

 

 

 

ljuti feferoni

0,0001

0,0001

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

7,48

 

 

riža

0,0800

0,8000

 

46.

Zeleni rižoto

maslac

0,0100

0,0100

 

 

 

maslinovo ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0022

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

bosiljak

0,0002

0,0002

 

 

 

parmezan

0,0150

0,0150

6,50

 

 

kukuruzna krupica

0,0800

0,0800

 

47.

Žganci

margarin

0,0020

0,0020

 

 

 

ulje

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

krumpir

0,1000

0,1250

 

48.

Krumpir s tijestom

tjestenina

0,0700

0,0700

 

 

 

luk crveni

0,0150

0,0173

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

49.

Grašak u umaku s restanim krumpirom

grašak smrz.

0,0800

0,0800

 

brašno

0,0010

0,0010

 

 

 

luk crveni

0,0130

0,0150

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

rajčica pire

0,0010

0,0010

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0134

0,0134

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grašak smrz.

0,0800

0,0800

 

50.

Grašak, mrkva, krumpir

mrkva

0,0300

0,0300

 

 

 

margarin

0,0031

0,0031

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0089

0,0089

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

4,17

 

 

kukuruz smrz.

0,1000

0,1000

 

51.

Kukuruz, mrkva, grašak

mrkva smrz.

0,0300

0,0300

 

 

 

grašak smrz.

0,0800

0,0800

 

 

 

margarin

0,0031

0,0031

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0019

0,0019

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

sol

0,0030

0,0030

4,17

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

52.

Salata od krumpira, prilog

luk crveni

0,0150

0,0173

 

 


ocat

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

riža

0,0800

0,0800

 

53.

Riža s rajčicom

rajčica pire

0,0100

0,0100

 

 

 

luk crveni

0,0040

0,0046

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

đuveč

0,1000

0,1000

 

54.

Sataraš

luk crveni

0,0200

0,0230

 

 

 

šećer

0,0020

0,0020

 

 

 

rajčica pire

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

rajčica pelati

0,2500

0,2500

 

55.

Šalša

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

vegeta

0,0010

0,0010

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

šećer

0,0010

0,0010

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

špinat

0,1000

0,1000

 

56.

Špinat na mlijeku s krumpirom

margarin

0,0050

0,0050

 

 


brašno

0,0070

0,0070

 

 

 

mlijeko

0,0330

0,0330

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

kupus

0,1200

0,1380

 

57.

Kupus u rajčici s krumpirom

brašno

0,0050

0,0050

 

 

rajčica pire

0,0090

0,0090

 

 

 

luk crveni

0,0020

0,0023

 

 

 

šećer

0,0006

0,0006

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

peršin list

0,0001

0,0001

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

4,17

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

2.5. VARIVA

 

Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice


Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)


 

grašak smrz. ili

0,1000

0,1000

 

 


grašak konz. (60% pl.)

0,1300

0,2170

 

1.

Fino varivo

mrkva smrz. ili

0,0300

0,0300

 

 


mrkva svj.

0,0300

0,0354

 

 


krumpir

0,1000

0,1250

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


crveni luk

0,0100

0,0115

 

 


pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 


peršin list

0,0010

0,0012

 

 


mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0900

0,0900

 

2.

Grah varivo

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

mrkva smrz. ili

0,0020

0,0020

 

 

 

mrkva svj.

0,0020

0,0024

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

3.

Grah varivo s kiselim kupusom

kiseli kupus

0,0600

0,0600

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0026

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

4.

Grah varivo s kiselom repom

kisela repa

0,0600

0,0600

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0026

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

 

 

tjestenina

0,0200

0,0200

 

5.

Grah varivo s tjesteninom

ulje

0,0100

0,0100

 

 


suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0010

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

cvjetača smrz. ili

0,1800

0,1800

 

 

 

cvjetača svj.

0,1300

0,1846

 

6.

Varivo od cvjetače

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

vrhnje

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,00

 

 

grašak smrz. ili

0,1500

0,1500

 

7.

Varivo od graška

grašak konzer. (60% pl.)

0,1800

0,3000

 

 

 

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0070

0,0074

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

vrhnje

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

5,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

kelj

0,1800

0,2070

 

8.

Varivo od kelja

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0070

0,0074

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

5,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

mahune smrz. ili

0,1500

0,1500

 

9.

Varivo od mahuna

mahune konz. (55% pl.)

0,1800

0,3270

 

 

 

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0070

0,0074

 

 

 

pire rajčica

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

5,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

poriluk

0,1800

0,2160

 

10.

Varivo od poriluka

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

hamburger

0,0070

0,0074

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

rajčica pire

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,00

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

11.

Varivo ričet

ječam

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

crveni luk

0,0010

0,0012

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 


korabica

0,1800

0,2250

 

12.

Varivo od korabice

krumpir

0,1300

0,1625

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


luk crveni

0,0100

0,0115

 

 


češnjak

0,0050

0,0055

 

 


mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 


peršin list

0,0010

0,0012

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


vrhnje kiselo

0,0100

0,0100

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


sol

0,0020

0,0020

5,00

 

 

slanutak

0,0900

0,0900

 

13.

Varivo od slanutka

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

mrkva smrz. ili

0,0020

0,0020

 

 

 

mrkva svj.

0,0020

0,0024

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

2.6. SALATE


Naziv jela

Normativi

Cijena

 živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

cikla svj.

0,1500

0,1800

 

1.

Salata od svj. cikle

šećer

0,0150

0,0150

 

 


ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

1,94

 

 

grah

0,0600

0,0630

 

2.

Salata od graha

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ocat vinski

0,0080

0,0080

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,40

 

 

kupus svj.

0,1400

0,1610

 

3.

Salata od svj. kupusa

ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 


papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,20

 

 

kupus svj. crveni

0,1400

0,1610

 

4.

Salata od kupusa – svj. crvenog

ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 


papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,20

 

 

kupus kis.rez.

0,1200

0,1200

 

5.

Salata od

papar

0,0002

0,0002

 

 

kis. kupusa

ulje (lit)

0,0100

0,0100

1,94

6.

Salata od

cikla konz.

0,1020

0,1700

2,85

 

kis. cikle

 

 

 

 

7.

Salata od

krastavci konz.

0,0935

0,1700

 

 

kis. krastavaca

 


 

2,85

8.

Salata od kis. paprike-filet

paprika konz. filet

0,1020

0,1700

 

 


 

 

 

2,85

9.

Salata miješana kisela

miješana konz. salata

0,1020

0,1700

 

 

 

 

 

 

2,85

 

 

krastavci svj.

0,1500

0,1800

 

10.

Salata od

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

svj. krastavaca

ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,80

 

 

krastavci svj.

0,0600

0,0720

 

11.

Salata miješana

rajčica svj.

0,0600

0,0660

 

 

sezonska

paparika svj.

0,0300

0,0360

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,30

 

 

mrkva svj.

0,1500

0,1770

 

12.

Salata od mrkvice

šećer

0,0020

0,0020

 

 

 

limun

0,0080

0,0088

2,35

 

 

rajčica svj.

0,1500

0,1650

 

13.

Salata od rajčice

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,30

 

 

salata zelena

0,1000

0,1180

 

14.

Zelena salata

ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,00

 

 

krumpir

0,1000

0,1250

 

15.

Salata krumpir

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

ocat

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

1,94

 

 

mahune

0,1150

0,1150

 

16.

Salata mahune

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

ocat

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,00

 

 

krumpir

0,0400

0,0500

 

 

 

grah

0,0400

0,0400

 

17.

Salata miješana

kupus svježi

0,0300

0,0300

 

 

 

luk crveni

0,0010

0,0010

 

 

 

ocat

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

2,85

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

2.7. PUDINZI

 

Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Puding čokolada

puding čokolada

0,1250

0,1250

 2,30

2.

Puding vanilija

puding vanilija

0,1250

0,1250

 2,30

2.8. KOMPOTI


Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Kompot breskva

kompot breskva

0,2000

0,2000

 2,80

2.

Kompot višnja

kompot višnja

0,2000

0,2000

 4,00

2.9. VOĆE


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Voće – jabuka

jabuka

0,1800

0,1800

2,70

2.

Voće – naranča

naranča

0,1800

0,1800

2,70

3.

Voće – banana

banana

0,1800

0,1800

2,70

4.

Voće – mandarina

mandarina

0,1800

0,1800

2,70

5.

Voće – lubenica

lubenica

0,1800

0,1800

2,70

2.10. KRUH


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Kruh polubijeli (0,800 kg)

šnita kruha

0,0500

0,0570

0,26

 

2.

Pecivo

pecivo 100 g.

1,0000

1,0000

 

 

100 g

 


 

1,20

2.11. MENI KOLAČ


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Meni kolač

kolač


 

 4,00

2.12. MLIJEČNI PROIZVODI


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Probiotik

probiotik 180 gr. čaša

1,0000

1,0000

2,50

2.

Jogurt

jogurt 180 – 200 gr. (kom.)

1,0000

1,0000

 2,20

3.

Vrhnje

kiselo vrhnje 180 – 200 gr.

čaša: 12%m.m.

1,0000

1,0000

3,00

4.

Desertni jogurt

desertni jogurt 150 – 180 gr. čaša

1,0000

1,0000

2,90

5.

Voćni jogurt

voćni jogurt 180 – 200 gr.

1,0000

1,0000

2,90

2.13. NAPITCI


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

čaj (1 vrećica)

0,0025

0,0025

 

1.

Čaj

šećer

0,0050

0,0050

 

 

 

limun

0,0030

0,0030

1,14

 

 

kakao u prahu

0,0020

0,0020

 

2.

Kakao

svježe mlijeko

0,1600

0,1600

 

 

 

šećer

0,0050

0,0050

2,00

 

 

svježe mlijeko

0,1600

0,1600

 

3.

Bijela kava

kavin nadomjestak

0,0040

0,0040

 

 

 

šećer

0,0050

0,0050

1,55

4.

Mlijeko

mlijeko

0,2000

0,2000

2,00


3. PREHRAMBENI PROIZVODI KOJI NISU SASTAVNICE MENI OBROKA

3.1. POJEDINAČNA JELA


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Kotlet na roštilju (2 kom.)

svinj. II (kare bez filea)

0,2000

0,2325

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

17,08

2.

Naravni odrezak

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,21

3.

Odrezak Ljubljanski

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


sir

0,0100

0,0110

 

 


mrvice

0,0300

0,0300

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


jaja (kom.) ili

0,4000

0,4000

 

 


jaja tekuća (kg)

0,0252

0,0252

 

 


ulje

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,21

4.

Pariški odrezak

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


jaja (kom.) ili

0,4000

0,4000

 

 


jaja tekuća (kg)

0,0252

0,0252

 

 


mlijeko u prahu

0,0040

0,0040

 

 


ili svj. mlijeko

0,0300

0,0300

 

 


ulje

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

12,80

5.

Ražnjići

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

15,41

 


svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

6.

Dalmatinska pašticada

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 


suha slanina

0,0100

0,0105

 

 


crveni luk

0,0300

0,0345

 

 


češnjak

0,0050

0,0055

 

 


koncentrat od rajčice

0,0100

0,0100

 

 


brašno

0,0080

0,0080

 

 


peršin korjen

0,0100

0,0130

 

 


mrkva svj. ili

0,0100

0,0118

 

 


mrkva smrz.

0,0100

0,0100

 

 


celer

0,0100

0,0130

 

 


suhe šljive

0,0030

0,0030

 

 


jabuke

0,0030

0,0057

 

 


prošek

0,0030

0,0030

 

 


vinski ocat

0,0100

0,0100

 

 


vino

0,0050

0,0050

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,80

 7.

Juneća pržolica sa šampinjonima

junetina I (but)

šampinjoni svj.

crveni luk

0,1300

0,0200

0,0300

0,1667

0,0216

0,0345

 

 


češnjak

0,0050

0,0055

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

 


brašno

0,0050

0,0050

 

 


vrhnje

0,0200

0,0200

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

15,85

8.

Juneći ramstek na roštilju

junetina II (ramstek)

0,1600

0,2051

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0150

0,0150

 

 


sol

0,0020

0,0020

21,60

9.

Sote »Stroganov«

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 


brašno

0,0050

0,0050

 

 


senf

0,0001

0,0001

 

 


šampinjoni svj.

0,0200

0,0216

 

 


krastavci konz. (55% pl.)

0,0150

0,0272

 

 


kiselo vrhnje

0,0200

0,0200

 

 


limun

0,0100

0,0110

 

 


crveni luk

0,0300

0,0340

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

 


vino

0,0050

0,0050

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


ulje

0,0100

0,0100

15,30

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

10.

Salata od junećeg mesa

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

ocat vinski

0,0080

0,0080

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

senf

0,0010

0,0010

 

 

 

krastavci konz. (55% pl.)

0,0200

0,0364

 

 

 

jaja (kom.)

0,3000

0,3000

 

 

 

papar

0,0005

0,0005

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

16,40

11.

Hrenovke

hrenovke

0,1500

0,1500

9,83

 

 

 

 

 

 

 

 

svinj. I i II (obr. za mljev.

0,1200

0,1200

 

12.

Pljeskavica

junet.I i II (obr.za mljev.)

0,0800

0,0800

 

 

sa sirom

sir za pizzu

0,0200

0,0200

 

 


crveni luk

0,0150

0,0170

 

 


brašno

0,0050

0,0050

 

 


pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 


češnjak

0,0010

0,0011

 

 


mljevena paprika

0,0005

0,0005

 

 


papar

0,0004

0,0004

 

 


jaja (kom.)

0,4000

0,4000

 

 


ljuti feferoni

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0050

0,0050

 

 


sol

0,0020

0,0020

18,80

13.

Oslić medaljoni

oslić-medaljoni

0,2000

0,2000

 

 

pan. smrz.

ulje

0,0200

0,0200

14,80

14.

Pastrva na žaru

 


 

 

 


pastrva očiš. smrz.

0,2100

0,2100

 

 


češnjak

0,0001

0,0001

 

 


peršin

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,21

15.

Škarpina filet na roštilju

škarpina filet b.k. interf.

0,2000

0,2000

 

 


češnjak

0,0010

0,0011

 

 


peršin

0,0020

0,0024

 

 


ružmarin

0,0010

0,0010

 

 


limun

0,0020

0,0023

 

 


ulje masl. ekstr. dje.

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,56

 


junetina kockice

0,1500

0,1500

 

16.

Čobanac

rajčica pire

0,0250

0,0250

 

 


mljevena paprika

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0010

0,0010

 

 


ulje

0,0010

0,0010

 

 


vegeta

0,0010

0,0010

 

 


vino

0,0200

0,0200

 

 


luk crveni

0,0070

0,0080

19,50

 

 

feferoni kiseli

0,0030

0,0030

 

 


svinjetina but

0,1500

0,1500

 

17.

Svinjski odrezak u u umaku od šampinjona

sol

0,0010

0,0010

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


umak gotovi u prahu

0,0300

0,0300

18,45

 

 

šampinjoni svj.

0,0300

0,0324

 

 


svinjetina but

0,1500

0,1500

 

18.

Svinjski odrezak u vrhnju

vrhnje

0,2000

0,2000

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


margarin

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0010

0,0010

13,50

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

junetina but

0,1300

0,1300

 

19.

Juneći odrezak na lovački

hamburger

0,0050

0,0053

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


rajčica pire

0,0100

0,0100

 

 


vrhnje kiselo

0,0100

0,0100

 

 


senf

0,0030

0,0030

 

 


umak od gljiva

0,0001

0,0001

 

 


luk crveni

0,0300

0,0345

 

 


češnjak

0,0020

0,0022

 

 


vino crno

0,0200

0,0200

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


ulje

0,0100

0,0100

17,80

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina kare

0,1500

0,1500

 

20.

Kotlet sa

sol

0,0005

0,0005

 

 

šampinjonima

ulje

0,0010

0,0010

13,70

 

 

šampinjoni svj.

0,0500

0,0540

 

 


šunka za pizzu

0,0200

0,0200

 

21.

Osječki odrezak

jaja

2,0000

2,0000

 

 


mlijeko u prahu

0,0100

0,0100

 

 


brašno

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


krušne mrvice

0,0500

0,0500

 

 


svinjetina but

0,1500

0,1500

 

 


luk crveni

0,0100

0,0150

 

 


limun

0,0300

0,0300

20,30

 

 

šampinjoni svj.

0,0300

0,0324

 

 

 

svinjetina but

0,1500

0,1500

 

22.

Šokački odrezak

suha slanina

0,0300

0,0315

 

 


jaje

1,0000

1,0000

 

 


sol

0,0020

0,0020

17,50

 

 

ulje

0,0200

0,0200

 

 

 

morski pas odrezak

0,2500

0,2500

 

23.

Morski pas

ulje

0,0200

0,0200

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

 


sol

0,0030

0,0030

 

 


papar

0,0001

0,0001

17,00

 

 

češnjak

0,0030

0,0030

 

24.

Pizza

pizza


 

 12,00

3.2. JEDNOSTAVNA JELA

 

Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Griz na mlijeku

krupica pšenićna

0,0200

0,0200

 

 

 

šećer

0,0020

0,0020

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,2300

0,2300

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0300

0,0300

 

 

 

čokoladne mrvice

0,0008

0,0008

3,26

2.

Hot-dog

pecivo

0,1000

0,1000

 

 

 

hrenovke (coctail)

0,0500

0,0500

 

 

 

senf

0,0100

0,0100

7,97

3.

Majburger

pecivo

0,1000

0,1000