Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 9/2014 (24.1.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

148

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013 i 151/2013), članak 2. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:

a) Položaji I. vrste

1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica                  3,395

b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo    3,395

c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                     3,104

2. a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova                 3,104

b) ravnatelj drugih državnih zdravstvenih zavoda    3,104

c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                    2,813

3. a) ravnatelj županijske bolnice                          2,813

b) ravnatelj županijskog Doma zdravlja i
Doma zdravlja Grada Zagreba                              2,813

c) ravnatelj županijskog Zavoda za javno
zdravstvo i županijskog Zavoda za hitnu
medicinu                                                           2,716

d) zamjenik ravnatelja pod 3.a), 3.b) i 3.c)            2,522

4. ravnatelj Doma zdravlja i ljekarničke ustanove   2,279

5. predstojnik klinike, predstojnik kliničkog zavoda

u kliničkoj ustanovi                                            3,007

6. a) pomoćnik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)              3,007

b) pomoćnik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                  2,716

7. a) pomoćnik ravnatelja pod 3.a), 3.b) i 3.c)       2,425

b) pomoćnik ravnatelja pod 4.                              1,891

8. a) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik
zavoda, centra, dnevne bolnice klinike,
poliklinike u kliničkoj ustanovi, dr. sc.                   2,687

b) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,
centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike
u kliničkoj ustanovi, mr. sc.                                2,570

c) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,
centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike
u kliničkoj ustanovi, prim.                                  2,522

d) pročelnik kliničkog odjela, pročelnik zavoda,
centra, dnevne bolnice klinike, poliklinike
u kliničkoj ustanovi                                           2,444

9. a) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj dnevne
bolnice zavoda, poliklinike u državnoj ustanovi
preko 40 zaposlenih, dr. sc.                               2,687

b) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi preko 40 zaposlenih, mr. sc.                 2,570

c) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi preko 40 zaposlenih, prim.                    2,522

d) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi preko 40 zaposlenih                              2,444

10. a) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih, dr. sc.                       2,638

b) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih, mr. sc.                      2,522

c) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih, prim.                        2,473

d) voditelj zdravstvenog odjela, voditelj
dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj
ustanovi do 40 zaposlenih                                 2,406

11. a) voditelj zdravstvene službe u državnom
zdravstvenom zavodu                                      2,716

b) pročelnik zdravstvene službe, pročelnik dnevne
bolnice u županijskoj bolnici                             2,444

12. a) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih, dr. sc.                             2,541

b) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih, mr. sc.                            2,425

c) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih, prim.                              2,376

d) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
preko 40 zaposlenih                                        2,318

13. a) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih, dr. sc.                                 2,493

b) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih, mr. sc.                                2,386

c) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih prim.                                    2,328

d) voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice,
centra, poliklinike županijske ustanove
do 40 zaposlenih                                             2,279

14. a) glavna sestra/glavni tehničar državne ustanove    1,659

b) glavna sestra klinike kao samostalne ustanove          1,571

c) glavna sestra/glavni tehničar županijske ustanove     1,571

b) Položaji II. vrste

1. glavna sestra/glavni tehničar u državnoj ustanovi

glavna sestra/glavni tehničar u županijskoj ustanovi

glavna sestra klinike

glavna sestra, zdravstveni djelatnik – voditelj odjela         1,164

c) Radna mjesta I. vrste

1. a) doktor medicine specijalist, uži specijalist
dr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu           2,361

b) doktor medicine specijalist, uži specijalist
mr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu          2,336

c) doktor medicine specijalist, uži specijalist prim.
u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu                     2,317

d) doktor medicine specijalist, uži specijalist u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu                                   2,298

e) doktor medicine specijalist, uži specijalist dr. sc.         2,330

f) doktor medicine specijalist, uži specijalist mr. sc.        2,270

g) doktor medicine specijalist, uži specijalist prim.          2,210

h) doktor medicine specijalist, uži specijalist                  2,140

i) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. dr. sc. u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu                                  2,279

j) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. mr. sc. u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu                                  2,182

k) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. u bolnici, državnom
zdravstvenom zavodu                                                 2,085

l) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. dr. sc.                                  2,153

m) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim. mr. sc.                                 2,056

n) doktor medicine specijalist i doktor dentalne
medicine specijalist prim.                                            1,969

2. a) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske
biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist
dr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu          2,153

b) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske
biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist
mr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu         2,056

c) doktor medicine specijalist, doktor dentalne

medicine specijalist, magistar medicinske biokemije
specijalist, magistar farmacije specijalist u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu                                 2,027

d) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske biokemije
specijalist, magistar farmacije specijalist dr. sc.             1,988

e) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske biokemije
specijalist, magistar farmacije specijalist mr. sc.            1,959

f) doktor medicine specijalist, doktor dentalne
medicine specijalist, magistar medicinske
biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist         1,940

g) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar farmacije,
na specijalizaciji                                                         1,659

3. a) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene
zaštite dr. sc.                                                             1,959

b) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne
zdravstvene zaštite primarijus                                      1,921

c) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne
zdravstvene zaštite mr. sc.                                          1,882

d) ugovorni zdravstveni djelatnik primarne
zdravstvene zaštite                                                     1,794

4. a) nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti
koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja,
dr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu          1,988

b) nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti koji
sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja,
mr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu         1,901

c) nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti koji
sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja u bolnici,
državnom zdravstvenom zavodu                                 1,824

5. a) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar
farmacije, dr. sc.                                                      1,804

b) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar
farmacije, mr. sc.                                                     1,727

c) doktor medicine, doktor dentalne medicine,
magistar medicinske biokemije, magistar farmacije       1,659

d) zdravstveni djelatnik u zdravstvenom zavodu           1,659

e) logoped                                                               1,571

6. a) nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja, dr. sc.                                    1,571

b) molekularni biolog, biolog, citogenetičar, psiholog,
fonetičar, fizičar, defektolog/edukacijski rehabilitator,
koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja             1,571

c) nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja, mr. sc.                                   1,513

d) nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja                                               1,445

7. zdravstveni djelatnik – pripravnik                           1,115

d) Radna mjesta II. vrste

1. zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama,
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu       1,164

2. nezdravstveni djelatnici – zdravstveni suradnici      1,125

e) Radna mjesta III. vrste

1. zdravstveni djelatnik: na otvorenim izvorima zračenja,
citostaticima, liječenju AIDS-a, u jedinici intenzivne
skrbi u operaciji (instrumentiranje, anesteziologija),
na hemodijalizi, u rađaonici, hitnoj službi i
traumatologiji                                                        1,067

2. zdravstveni djelatnik: u bolnici i kućnoj njezi          1,018

3. zdravstveni djelatnik: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
poliklinikama, javnom zdravstvu,
vozač (samo djelatnost hitne medicine)                     0,951

f) Radna mjesta IV. vrste

1. bolničar 0,727.«.

Članak 2.

Iza članka 54.d dodaju se članci 54.e, 54.f i 54.g koji glase:

»Članak 54.e

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Zavoda                       3,201.

Članak 54.f

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za obnovu osječke Tvrđe su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Agencije                    3,395

2. pomoćnik ravnatelja Agencije   2,425.

Članak 54.g

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Agencije                  3,395

2. rukovoditelj sektora               2,425.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/08

Urbroj: 50301-04/04-14-3

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

9 24.01.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 9 24.01.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama