Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

NN 13/2014 (3.2.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

253

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011 i 22/2013) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 34/2012.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 66/2013.) u točki II. u popisu autocesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima autocesta, a za autocestu oznake A1 i autocestu oznake A10 mijenja se opis ceste i duljina (km), tako da glase:

Oznaka autoceste

OPIS CESTE

                           DULJINA (km)

A1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac –Bosiljevo – Split – Ploče (A 10) – Karamatići – Opuzen – granica Republike Bosne i Hercegovine) te granica Republike Bosne i Hercegovine – Dubrovnik

550,0

A10

Granica Republike Bosne i Hercegovine – čvorište Ploče (A1)

8,8

Ukupno kilometara autocesta:

1.416,5

II.

U točki III. u popisu državnih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima državnih cesta, a za državnu cestu oznake DC 425 mijenja se opis ceste i duljina (km), tako da glase:

Oznaka državne ceste

OPIS CESTE

DULJINA (km)

DC

425

A1 (ČCP Karamatići) – čvorište Čeveljuša (D8)

8,8

Ukupno kilometara državnih cesta:

6.858,9  

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/13-02/08

Urbroj: 530-08-1-14-4

Zagreb, 24. siječnja 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

13 03.02.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta 13 03.02.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta