Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

HRVATSKI SABOR

272

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POSEBNIM MJERAMA I PRAVILIMA VEZANIM ZA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/07

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POSEBNIM MJERAMA I PRAVILIMA VEZANIM ZA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13.) u članku 25. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na:

– pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, u odnosu na:

– oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina;

– pravilno označavanje i prezentiranje proizvoda iz sektora vina;

– proizvodna pravila u sektoru vina kojih se moraju pridržavati proizvođači vina u pogledu korištenja grožđa za proizvodnju, enoloških postupaka i ograničenja kao i metoda analize, te punitelji i trgovci proizvoda iz sektora vina u postupanju s vinom na tržištu i u skladištima;

– posebne odredbe za pojedine sektore uređene člankom 11. ovoga Zakona, u dijelu svih pravila i mjera vezanih uz sektor vina,

– pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina uređena člankom 13. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

– proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda iz sektora vina i jakih alkoholnih pića u maloprodaji,

provode vinarski inspektori Ministarstva.

(5) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koji se odnosi na pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na:

– tržišne standarde za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu, a uključujući maloprodaju,

– tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslinovo ulje i stolne masline, mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda u maloprodaji,

provode inspektori za kakvoću hrane Ministarstva.«.

Stavak 9. briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/313

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.