Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb

NN 14/2014 (5.2.2014.), Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

301

Na temelju članka 13. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96, 78/99, 127/2000, 92/2005, 85/2008 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE ZAGREB

I.

Stavlja se izvan snage Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb (»Narodne novine«, broj 114/2012).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/560

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 30. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.