Ispravak Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

NN 14/2014 (5.2.2014.), Ispravak Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

306

U Pravilniku o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 149 od 12. prosinca 2013., uočena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U Pravilniku o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 149/2013), u člancima 2. i 3. riječi:

»nadležno upravno tijelo za poslove poljoprivrede jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima:

»nadležni ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu.«

Klasa: 011-01/13-01/72

Urbroj: 525-07/0800-14-9

Zagreb, 17. siječnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.