Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. go­dinu

NN 16/2014 (7.2.2014.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. go­dinu

HRVATSKI SABOR

317

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 31. siječnja 2014., donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2014. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o izmjeni Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

3.

Zakon o energetskoj učinkovitosti

4.

Zakon o obnovljivim izvorima energije

5.

Zakon o zaštiti potrošača

6.

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

7.

Zakon o lučkim kapetanijama

8.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

9.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

10.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

11.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

12.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 723/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2009. godine o pravnom okviru zajednice za konzorcij Europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
II. KVARTAL

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

14.

Zakon o privatnoj zaštiti

15.

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

16.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

17.

Zakon o sudskom registru

18.

Zakon o dimnjačarskoj djelatnosti

19.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

20.

Zakon o eksplozivnim tvarima te nadzoru proizvodnje i prometa oružja

21.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani

22.

Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

23.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
III. KVARTAL

24.

Zakon o računovodstvu

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

27.

Zakon o trgovačkim društvima

28.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

29.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
IV. KVARTAL

31.

Zakon o konzularnim poslovima

32.

Zakon o strancima

33.

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

34.

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima

35.

Zakon o odgoju i obrazovanju za osnovnu školu

36.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

37.

Zakon o medijima

38.

Zakon o elektroničkim medijima

39.

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

40.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kombiniranom prometu

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima 

42.

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih kvalifikacija

Klasa: 022-03/13-01/347

Zagreb, 31. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v.r.

16 07.02.2014 Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. go­dinu 16 07.02.2014 Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. go­dinu