Uredba o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene i obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

NN 16/2014 (7.2.2014.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene i obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

323

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O MINIMALNOM UDJELU ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE ČIJA SE PROIZVODNJA POTIČE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (»Narodne novine«, br. 33/2007 i 8/2011).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/09

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 6. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.