Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazah­stan sa sjedištem u Moskvi

NN 18/2014 (11.2.2014.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazah­stan sa sjedištem u Moskvi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

345

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/34, urbroj: 5030115/1-14-08 od 31. siječnja 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

IGOR POKAZ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Moskvi.

Ova Odluka stupa na snagu 10. veljače 2014. godine.

Klasa: 018-07/14-02/05

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 4. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.